Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Jak mohu podpořit svou PROMĚNU a ustát si ŠTĚSTÍ, po kterém toužím?

08.03.2021

Jak mohu podpořit svou PROMĚNU a ustát si ŠTĚSTÍ, po kterém toužím?

Jak mohu podpořit svou PROMĚNU a ustát si ŠTĚSTÍ, po kterém toužím?

EVA KAVKOVA

 

V nezměněném stavu mysli nám naše přání často působí hoře, a proto jsme nyní vyváděni ze stavu komfortu, abychom se ve svém vědomi dostali výš.

Proč?

Je to právě náš komplex méněcennosti, který se v této době lidstva transformuje, abychom si dovolili přijímat vše, co si přejeme, ale hlavně rozlišovali, co opravdu potřebujeme. Neuvěřitelné, ale je to tak. Ve stavu oběti si můžeme přát až „ do kopce“, ale pokud nevěříme ve svou hodnotu, přání si nedovolíme přijmout anebo jej i přijmeme, ale neudržíme. Vice k tématu

http://www.evakavkova.com/blog/246/

 

Kořenem našich strachů je zde zejména destruktivní emoce studu. Je to emoce spojená s první čakrou a v naší realitě spojena s tématem peněz, požitků a našeho původu. Je ovládána hormonem adrenalinu [z nadledvinek], který se spouští ve stresové situaci zejména v boji o holý život. Pokud nemáme toto spojení zvědoměné a nevíme, že se při každé zátěžové tj. stresové situaci se v našem těle zapojuje boj o život, nemáme motiv a už vůbec ne sil něco měnit.

Pokud čtete tento článek, je pro vás zásadní pochopit, že pro vědomé vedení svého života potřebuje člověk transcendovat právě v této rovině studu a proměnit ji v odvahu. Záhy přiložím kroky, které vás mohou inspirovat.

Proto, aby nás naše přání těšilo a mělo vůbec možnost přijít tj. my se dostali do tzv.“ přijímající vibrace“ naprosto rezolutně potřebujeme věnovat pozornost právě transformaci studu a s ním spojené viny/křivdy.

 

Stud, kterým jsme jako společnost provázáni a vzájemným ponižováním paralyzován, je v kolektivní vibraci velmi silný. Je to obrovsky silná emoce, jehož potlačení  zabezpečují převleky lživého ega a sice tzv. falešnou hrdostí, perfekcionalismem a potlačeným vztekem (nedovoleným, nevyjádřeným hněvem z dětství).

Často je stud v životě vyjadřován spojeními:

Já se stydím, Já se za ně stydím….

Je mi to blbý,.. je to trapný, … atd.

Je mi ho lito…

Je nemožný…

Atd.

 

 Navíc tato vibrace přináší přesně to, čemu se říká domněnky a sabotuje naše sny již v naší vlastní mysli. A tak se velmi často setkáváme s tím, že žijeme život v kompromisu namísto všestranného koncensu. Tato přijatá forma života se nejvíce přenesla do milostného vztahu. Proto je jeden z největších spouštěčů kolektivní téma transcendovat stud přes zneužívání ve vztazích [sexuální, mentální, fyzické i duchovní].

Stud je natolik silná emoce nejbližší smrti, že je vždy spojena s pýchou, která ji bravurně překrývá a potlačuje. Tím se ironicky člověk pohybuje ve smrti téměř stále. Je úplně zbaven víry ve svou existenci, tedy je oddělen od sounáležitosti s celkem. Ztrácí spojeni se Zemí a univerzálním vědomím, které mu skrze intuici pomáhá věřit, že je o něj vždy postaráno. Ze strachu, že bude vyřazen z jakékoliv společnosti je lehce manipulovatelný a sám manipuluje, neboť nevěří v jiný způsob získaní pro sebe dobra. Žije život formou „obchodu“. A samozřejmě nevěří [skrze slupky lživého ega], že už dobro a láska dávno je. Živoří v emoční bídě ve strachu úplně o vše [na stud se napojují nejsilnější strachy vůbec, strach se smrti, stárnutí, ztráta lásky, strach z kritiky, strach z nemoci a strach z chudoby].

 

 A tak stud překrýváme podvědomě tak dlouho, dokud nás naše pýcha nepoloží, tj. do ne-moci, bídy, utrpení, úrazu nebo dokonce smrti či smrti blízkého.

Je to jediná šance v této době, jak nás dostat do kontaktu s tím, co je příčinou naší stagnace. Nadešel čas ji nejen uvidět, ale kolektivně ji proměnit v odvahu STÁT SI ZA SVOU EXISTENCÍ.

 Neboť to je přesně ono, co nám brání přijímat vše, o čem sníme. Naučili jsme se dobýt se majetku a všech požitků doby, čímž se naše pýcha a další „smrtelné hříchy“ (obžerství, závist atd.) jen posílily. Je to totiž emoční disbalance, která nám nedá udržet se v dosaženém štěstí. Proto když vyjmeme z hojnosti hmoty a požitku duševní vyzrálost a duchovni stabilitu své podstaty bytí, je to jako když usekneš pštrosovi nohu, není schopen fungovat pro život a je tedy předurčen zemřít.

Stud je vibrace, která má původ:

1] strach být vyřazen ze společnosti (jakékoliv)

2] generuje se na energii zneužití, z čehož vyházíme všichni tj. zneužití svého potenciálu důstojné ženy a zneužití svého potenciálu jako muž.

Rodiny, které nebyly správně vystavěné na sebe nabalovaly další a další emoční chaos / nepochopení, a tak se dělo další uzavírání se v emocích a tvořila rodinnou epigenetickou výbavu. Není dnes nikdo z předchůdců, kdo by nám předal zdravý potenciál ženství a mužství. Žena nevyrůstala ochraňována otcem a vedena důstojnou matkou, chlapec neviděl svobodnou důstojnou lásku od své matky a vzor otce dobyvatele, lídra a ochránce. Naopak, naší psychiku od malička plnilo ponižování, zrady, zneužívání, potlačený smutek a manipulace.

 My lidé bytostně toužíme po lásce, je to naše příroda. A tak si v mnohých případech vytěsníme to, co bolelo stejně, jako jsme se naučili překrývat své emoce v zájmu přežití. Často slýchám, jak měl hezký dětství, ale výsledky života dnes tomu dnes vůbec neodpovídají.


Zaznamenala jsem tyto 4 oblasti, kde je naše skutečná rovnováha nejlépe „vidět“.

 

A) tělo a tedy ne-moce (duševní či fyzické)

B) peníze a požitky [ulpívání na nich nebo naopak jejich nedostatek]. Oba extrémy jsou podložené strachem o ně.

C) děti – jsou naprosto věrný obraz našich stínů a s tím je spojena i obrovská neplodnost či problém s početím (strach ze zodpovědnosti). Oběť, ze které jako lidstvo vycházíme se vyznačuje tím, že nechceš vzít zodpovědnost.

D) vztahy – zejména sexuální vztahy. Nedočištěné rodinné traumata přenášené patologicky na děti vytvářely emoční bázi pro naše vlastíi vztahy, rodiny a to nyní kolabuje.

 

V takových případech je přítomný potlačený stud, který sabotuje dlouhodobé štěstí. A tak se vyvinula simultánně s potlačeným studem v rovině nepřijatého původu i berlička, která pomáhala „přežit“ tj. veškeré téma závislostí. Je to, jako když vyroste rychle nějaký kmen, který nemá dostatečnou silu pomalým dorůstáním a musí se podložit, aby se nezlomil. Tak se s náhodným štěstím přes hmotu a požitky nestáčí dovyvinout psychika a dostaví se i návyk tj. závislost, aby nám vytvořila berličku to „štěstí“ ustát. Stud nás sabotuje přijmout anebo přijmout a udržet si „štěstí“. Nedává nám dovolit si přijmout, co chceme, neboť v popření své existence (což na této úrovni je) nevěříme, že si to zasloužíme a že jsme toho hodni. (Zasluhování si věcí, štěstí, lásky atd. pramení z toho, že společnost vytvořila fenomén obchodu díky manipulaci, kterou jsme na sobě dopustili. A tak věříme v zásluhu a trest. Přitom na vše máme přirozené právo, nemáme si nic zasluhovat, když jsme v souladu s přírodou tj. přirozeně žena v ženské energii a plní role ženy a přirozeně muž v mužské energii a plní role muže).

 

A takto ponižováni od malička a dlouho-generačně pokračujeme hru HODNÁ HOLKA, HODNÝ KLUK.

http://www.evakavkova.com/blog/332/

 

Překrytím svých pravých emocí se dopouštíme největšího zneužívání samy na sobě a druzí se jen účastní naší vlastní „HRY“, protože jim to dovolíme.

Nicméně toto se potřebuje právě teď transformovat, abychom se povznesli do vyššího vědomí a začali více tvořit než bořit.

Právě proto jsme saturnovskou energií ODTRŽENI OD NEVĚDOMÍ, ALE ZÁROVEŇ JE PRO NÁS VELMI ZTÍŽENO VSTOUPIT DO NOVÉ ÚROVNĚ VĚDOMÍ SI SVÉ VLASTNÍ EXISTENCE. Je pro to potřeba proměnit svou duchovní a fyzickou vibraci. Tj. vyčistit emoční tělo a fyzické tělo současně.

Na úrovni těla vás zvu k jarnímu pustu.

http://www.evakavkova.com/kurzy/117/

 

A řešení pro emoční tělo je hned několik.

Prvořadě jsou to denní emoční očisty. Seznam najdete v příloze k článku.

Dále je to transformační proces VYVZTEKEJ SE DO CELISTVOSTI, který naprosto bezpečně proměňuje energii studu do vyšší vibrace.

 

A dál přikládám důležité cvičení, které se týká pozvednutí energií první čakry SKRZE VDĚČNOST – SKRZE V SOUČASNÉ DOBĚ NEJSILNĚJŠÍ SEXUALNÍ VZTAH.

 

Poděkování je třeba formulovat ….

Dekuji ti, že jsem skrze náš vztah poznal/a, pochopil/a, měla možnost prožít a mít…, dospěl/a k uvědomění…atd.

 

PODĚKOVÁNÍ

1. Za vše hmotné

2. Za všechny požitky s tím spojené

3. Za přijetí svého původu tj. přijetí své existence

 

VYPIŠ SI PŘESNĚ list vděčnosti za:

1. Co jsi dosud fyzicky měl/a, máš skrze tento vztah.

2. Co jsi požitkově prožil/prožila, včetně veškeré sexuality, kulinarie, cestování atd.

3. Co ti SKRZE PARTNERA, ALE MŮŽE SE ZDE PROMÍTNOUT I TO, CO SKRZE MÁMU A TÁTU PŘIŠLO do tvé vlastní zkušenosti, do tvého života a díky tomu máš teď duchovní URGENCI VYRŮST.

 

Toto si napiš čitelně na papír a 21 dní po sobě každý den ve stejnou hodinu přečti pro sebe. Když to budeš číst vnímej své emoce a kam tě vede tvé vědomí.

 

JEDINÉ, CO SLEDUJEŠ JE:

Ÿ CO TO DĚLÁ TOBĚ? CO CÍTÍŠ TY?

Ÿ UVĚDOMĚNÍ SI SVÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA SVŮJ ŽIVOT

Ÿ CO DÁL POTŘEBUJEŠ PRO POUZE DALŠÍ JEDEN KROK V TU    CHVÍLI.

 

 

Odkazy na videa na youtube:

 

Vedená očista emočního těla 2.0 - https://www.youtube.com/watch?v=sD5JCaKzFOw
Vedená očista emočního těla 2.2 - Očista matky a dívky v nás - https://www.youtube.com/watch?v=hAVS1SrNWTI
Vedená očista emočního těla 2.1 - Očista mužského a ženského principu v sexualitě - https://www.youtube.com/watch?v=r-Z73AbvANU
Vedená očista emočního těla 2.3 - Denní ochrana ženství - https://www.youtube.com/watch?v=rPkpHPJsdKQ      

Vyvztekej se do celistvosti:

předmluva - https://www.youtube.com/watch?v=5Pibtxvl4e4

proces - https://www.youtube.com/watch?v=YBsMLdBiL4Y

 

Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter