Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Proč se bojíme opravdového štěstí?

01.10.2018

Často se poslední dobou setkávám s tímto fenoménem…. Je možné být opravdu šťastný? Existuje štěstí?

Chci vás podpořit v tom, že to štěstí může trvat a nejen trvat, ale i růst.
O tomto více v mém rozhovoru… na cesty k sobě.

Pojďme se podívat blíž na jednu z největších příčin neúspěchu vztahů. Je to strach.
Strach z odmítnutí, strach z dalšího zranění, strach z ponížení (zostuzení), strach ze samoty, strach ze zklamání.

Pojmenování strachu tvoří velkou část problému. Dílčí práce se strachem je trochu složitější, ale půlka úspěchu je opravdu umět strach pojmenovat.

Setkání se s opravdovým štěstím pro člověka představuje 500mil.x více utrpení než je síla strádání celého lidstva (vědecky podloženo).

Dávné zdroje a rešerše říkají, že největší utrpení se údajně nachází tam, kde jsme tzv. 2 kroky od štěstí.
Ze všeho nejvíc se bojíme opravdového štěstí a tak ironicky děláme vše pro to, abychom jej nedostali. My začneme doslova sebe-sabotovat.
Bojíme se toho, že uvidíme štěstí a opět jej nedostaneme. Největší strach je tedy v tom, že se bojíme zklamání.
V mém oblíbeném citátu od Mandely se také říká: „Nejsou to naše stíny, čeho se bojíme. Je to naše světlo, kterého se bojíme úplně nejvíce."
A tak se ironicky udržujeme v pohodlném poli, kde to známe, i když to bolí. A opravdové štěstí nikdy nepoznáme (protože v podvědomí vibruje strach).
Ve skutečnosti se ve strachu projevit své světlo sami uzavíráme od možnosti prožívat opravdové štěstí.
Předchozí zkušenosti nás stahují, abychom nebyli opět zklamaní a tak děláme podvědomě kroky, které navenek vypadají často jako náhody nebo jako něco, co nemůžeme ovlivnit. My ale tvoříme úplně vše a vibrace strachu je vedle lásky nejsilnější. A tak se zhmotňuje namísto víra ve štěstí, strach ze zklamání.
Ve vztazích je takový strach z odmítnutí a ze zklamání často promítnut do vzorce přehnané kontroly. Tato kontrola je ve své podstatě strach udělat chybu. Ten samý strach je příčinou například žárlivostí (tj.strach udělat chybu) a právě zde je krásně vidět, jak se taková žárlivost nakonec stává to, v co věříme. Žárlení (strach udělat chybu) většinou není podložené v realitě, ale náš strach z odmítnutí nás natolik ovládá, že my postupně doslova nevěru vytvoříme.
Víra v opravdové štěstí je tedy pohlcena strachem z odmítnutí (obecného odmítnutí společnosti – tj. zostuzení). Překrýváním takového strachu nadměrnou kontrolou (což je právě falešná hrdost, která běžně překrývá emoci studu) je extrémně vysilující a naopak celý strach posiluje. Většinou se tato rovina falešné hrdosti vyznačuje perfekcionalismem, což opět ženu zaměřuje na dosahování, tedy ji velice oslabuje v jejím ženství. Tím se odpoutává od přítomnosti a tak ponižuje schopnost vidět to, kdo opravdu je a co pro ní kdo dělá. Sama strádá na své sebe-hodnotě právě proto, že posiluje mužský princip a ponižuje svoju schopnost cenit sebe jako ženu, ale i druhé. Muž vedle ní nedostává tolik důležité uznání a strádá následně též.

Ženská energie není stavět cíl. Je to mužská energie Marsu a pro ženu je to past.

Takový stav je poháněn hormonem, který je zacílený na budoucnost, na cíl a není zárukou štěstí.
Muži nejsou rádi, když přichází na rande, kde žena staví cíle a dopředu chce vidět, co bude. Cítí tlak, který většinou překládají do chápání své nedokonalosti (jež žena podvědomě má v sobě). Muž podprahově vnímá mužskou enrgii a to ho odrazuje nebo přinejmenším stresuje.
Ženská energie je v tom, že si žádné nároky nedělá a pracuje s přítomným okamžikem a s dary přírody. Tam se rodí její přirozená šťastná nátura, která v muži vzbuzuje důvěru a přijetí.

3 zlaté pravidla důstojné ženy v období výběru partnera
1. Nechá o sebe postarat a je stress free.
2. Setkává se s muži, nechává se opečovávat, vybírá a vyzývá muže k růstu. Ale nespí s nimi.
3. Necítí se zavázána či vinná při přijímání a ucházení. Rozumí, že není nic dlužna kromě úsměvu či poděkování.

V této souvislosti bych chtěla připomenout takový zajímavý detail, jak funguje energie přání. Jestli člověk potlačuje negativní emoce, automaticky potlačuje své přání.
Tedy pokud není prostředí, kde by mohl projevovat spokojeně své negativní emoce a nechat je projít, jeho emoce se projeví jako nerealizované přání... např. forma pochyb. V reálném příkladě, potlačením svého strachu, které samo o sobě obrovský vysiluje psychiku, pracujeme protichůdně a doslova sabotujeme to, co si nejvíce přejeme. Naopak tím, že naše intonace leží na strachu a podvědomě stále vibrujeme v této poloze, přitahujeme přesně to, čeho se bojíme. (Přitahujeme to právě proto, abychom se od toho očistili.)
Proto jsme opět tam, jak moc je důležité čistit se od negativních emocí a pochyb, aby jsme do života vtáhli to, co chceme.
Na toto čištění jsem připravila velmi mocný meditační proces.

Pro podporu energie našeho přání existuje ve védské kultuře tzv. Ekadashi kalendář. Každý jedenáctý den po úplňku a po novoluní je tento den jako postní den extra silný energetický a je dobré se v něm zaměřit na svá přání. Na internetu najdete více detailů ke každému měsíci. Je dobré se postit, alespoň od živočišného jídla a luštěnin. Nemusí to být striktní půst na vodě a přitom se energeticky naladíte na realizaci vašeho přání.

Související příběh:

Právě jsem se vrátila z Izraele. Včera jsem stála u zdi Nářků v Jeruzalémě a dávala jsem tam s mou dcerou svá přání. Já jsem tam vypisovala asi půl stránkové přání a moje osmiletá dcera mi povídá, dětsky… „Já chci prostě jen tříkolku.“
Její přání se stoprocentně vyplní, protože jsem tam byla já. Já to vyplním!

Ale ona to neví. Její víra je v něco mimo mě a to je pro mě živoucí inspirace.
Tam mi došlo, že to samé si mohl říkat „můj anděl“. „Evy přání se vyplní, protože tam měla mě“ . Ale já ho neviděla a já jsem si díky Adince (mé dceři) uvědomila, že mám úplně stejnou možnost. Prostě tak, dětsky VĚŘIT. Věřit bez jakýchkoliv omezení a bez jakýchkoliv POCHYB O REALIZACI. (A skutečně od té doby cítím, že kdykoliv si vzpomenu na mé přání, které mám už mnoho let, možná celý život..., jakobych najednou nenechala do mého vědomí vstoupit nic jiného než to, že se to splní).

Na papírku jsme tam nesly ty naše přání a já jsem stála u té zdi. Vnímala jsem tu obrovskou prosbu/urgenci všech těch žen (je to rozdělené na mužskou a ženskou sekci). Taková síla byla u té zdi (dala se fyzicky cítit)! Jakoby všichni věřili, že tam, zrovna tam je někdo, kdo pomůže. Kdo je konečně uslyší.

A tam mi došlo, s tím vším, co o přáních vím,… PROSTĚ DŮVĚŘUJ! TY SAMA…to je celé! (Pravda je taková, že již 4 měsíce denně čistím emoční tělo, jak popisuji v mé meditaci a opravdu věřím, že se pohnula má schopnost opustit pochyby, strachy, study a zrady).
Bylo to opravdu mocné. A o to víc mi tam přišlo k mé práci i k práci všech, kteří v těchto dnech pomáháte blízkým nemocným: Je to právě jen a jen o tom - v sobě, či v druhém probudit (jakýmkoliv svým autentickým způsobem)

VÍRU, DŮVĚRU A NADĚJI…!

Na ÚROVNI VÍRY A NADĚJE je vibrace, kterou máme schopnost měnit naše vědomí a tam jsme schopni měnit náš život (dokonce opět uvést tělo do autoimunitního režimu a zá-zrakem se uzdravit). Je to také vibrace, kde nabíráme sílu (ŽIVOTNÍ ENERGII) a naše pozitivní vnímání převládá nad negativním.
Já sama s tímto pracují denně (v terapiích, ale i sama pro sebe), přesto, u té zdi jsem ucítila, jak VÁŽNÉ JE MÍT COKOLIV FYZICKÉ pro lepší iniciaci naší VÍRY A NADĚJE.
U té zdi jsem také pomyslela na to, jak moc si přeji mít tu schopnost přenést toto vše pro lidi jako jste vy a vaši blízcí právě v těchto dnech, kdy je tolik transformačních ne-mocí. Je důležité uvidět, že je to pouze forma, kterou na nás tlačí vesmír, abychom postoupili ve svých postojích a začali věřit i v nehmatatelné, tj.v energie, kterou jsme i my sami.

Miluji psát a tam vnímám svůj přínos. Možná toto je ten způsob, kterým přiblížím to, co jsem sama prožila tj. neviditelné a ztvárním ve více hmatatelné/uchopitelné.
Posílám tento vzkaz s nadějí a vírou v naše OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ, PRO KAŽDÉHO.
Krásné dny.

Eva


Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter