Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Co vše znamená symbol ruky (Část první)

09.03.2023

HAND = ruka je symbolem mnoha významů.

CO VŠE ZNAMENÁ SYMBOL RUKY

EVA KAVKOVÁ

Část první

 

HAND = ruka je symbolem mnoha významů. Její hlavní spirituální podstata je zejména to, že se přes ruce manifestuje Bůh v člověku [kreativní síla božské inteligence].

Manos = ruce. Man = zručný člověk.

Zručný v čem? Skrze ŘEČ A MYSL. To je pravý význam symboliky rukou, když se odkazuje na jejich stav, používaní atd.

Manis = manifestace Boha v člověku.

Tzv. je pravou rukou Boha. Man – člověk je pomocníkem Boha [božská energie se přes každého člověka má možnost manifestovat ve hmotě, tj. realizovat].

 

 

Tím, že je člověk vybaven myslí – má schopnost myslet.

Proto máme využívat mysl ke svému růstu, Přes akt myšlení a konání přichází prožitek, který man – myslitel má manifestovat obecně k růstu. Právě tím, že se stává zručnější v těle, ale zejména ve schopnosti uchopit vetší rozměr své božské síly v sobě skrze mysl.

 

Ta zásadní a nejdůležitější pravidla tedy potřebuje člověk myslicí a hovořící chtít pochopit a tzv. následovat ty správné božské zákony.

Online kurz: Dokonalé vysvětlení a praktické uchopení přírodních zákonů.

Toto zpracování přírodních zákonů je posazeno na tvorbu vztahu.

 

Man /člověk – thinker/ myslitel jakožto manifestator Boha má nejprve pochopit – uchopit tyto přírodní zákony. To se jinak vyskytuje v psaném i mluveném projevu jako boží vůle.

„Děj se vůle boží“ musí být pojato naprosto vědomě. Ne jako vtip či ironie.

 

Přestože si člověk vytvořil „ své „ zákony, a ty se přirozeně egem naučil i obcházet, nakonec vždy přichází boží zákon. Ten je svrchovaný. Člověk/muž je podle nich paralyzován tím, že je např. dán do nemocnice či vězení…atd.

 

Tedy dál k termínu RUKA.

 

·      Proto je i boží vedení zobrazeno v rukou vladařů jako žezlo držené rukou.

·      Prsten jako symbol posvátného sňatku se též dává na ruku.

·      Rukama se držíme, hladíme, bráníme a vztahujeme k druhým.

 

Vybrala jsem toto téma právě pro to, co vše se přes tzv. zručnost může každý sám v sobě „uchopit“.

Je to opravdu „alfa-omega“ tj. základ všeho, jak máme uchopený vztah k božskému v nás [stavu vědomí si sám sebe]. Jakou víru v tuto sílu v sobě mám [uchopenou].

 

A následně, jak uchopuji vztahy s ostatními.

Z jakého vědomí si své vlastní hodnoty?

·      Je to z vlastního sebenaplnění?

·      Je to z touhy držet se něčeho?

·      Je to z touhy přidržovat se vedení?

·      Je to ze strachu či z touhy poznat víc?

 

Obecně ruka a natahování rukou je ve skriptech nejmoudřejších knih popisováno jako schopnost udržet se v BOHU, tj. VE SVÉM STŘEDU a naše přirozená touha poznávat víc. Ideálně pouze z této roviny „vystředování“ můžeme zodpovědně dál nabalovat nové a dávat z daru, což zpětně požehnává a chrání naší úroveň vědomí.

 

Ve chvíli, kdy je tomu opačně? Výsledek je většinou prožitek, který se v týž knihách nazývá jako procházení zkušeností mezi hříšníky. Hříšník je každý, kdo nevědomě ovlivňuje z povahy svého hypnotického rytmu druhé.

Prožitky hypnózy jsou však nevyhnutelné a musí dojit vždy k nasycení, nejčastěji ve hmotě a vztazích.

Opakování stejného činu v nevědomí to jediné je chyba. Udělat něco a zkazit to, je zkušenost. Poučit se a dělat to lépe je projev odpuštění.

Tedy stavět vztahy z chybného uchopení sám sebe vždy vede k tomu samému a horšímu, když se to znásobí dvěma [ve vztahu]. Stejná vibrace totiž přitahuje jen tu samou vibraci.

 

Ve skriptech se odkazuje na termín sloužení Egypťanům, tj. temnotě. Je to nevědomé a nedobrovolné sloužení, jako následek vlastního zbloudění.

Jak říká F. Kafka.

Je to lenost, která nás stahuje do pekla a duchovní lenost nám zabraňuje z pekla se dostat.

 

Cesta k Bohu je otevřená celou tu dobu, je však pravidlo, že ji každý volí jako poslední štaci. Je to ve skutečnosti ten pocit velké touhy, žít lépe. Dokud sám člověk nevyčerpá vše, co mu ego předhodí, obrat dovnitř - cestu k Bohu prostě nejde namotivovat zvenku. Každý dojde až nakonec svých sil sám a tam se má šanci obrátit k Bohu.

 

Pak přichází prolití mnoho slz a odevzdání připoutání k temnotě /Egypťanům, jak je též popisováno v každé „bibli“ a moderních formách Bible.

Mě osobně to přišlo procesem vyvztekej se.

Vše o procesu vyvztekej se

Uvolnění 5. čakry po mnoha procesech – postupných a bezpečných - dojde k tomu, že se člověk obrátí dovnitř. Zejména proto, že mu to sám proces neomylně ukáže, kde je zdroj a příčina všeho. Simultánně má pak člověk možnost převzít svou vlastní zodpovědnost za vztah k božskému v sobě.

Všechny 21denní online kurzy na mém eshopu mohou podpořit.

Trvá to vždy tolik, kolik každý potřebuje. Řídí si to každý sám.

Je to proces naprosto bezpečný a chová se nepříjemně do momentu, kdy se stane příjemným, až si ho zamiluje každý. Tam se zamiluje do Boha v sobě.

 

A tak každý najde pomocnou ruku v sobě, najde uchopení boha v sobě.

Ideální je až v této rovině zakládat rodinu a nabízet pomocnou POMYSLNOU ruku.

Tato ruka se totiž chová jako magnetismus, navazuje na sebe inspiraci a zodpovědnost všech zúčastněných.


Zde propojené audio: Když se dívám na tebe, tak se musím pochválit

Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter