Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Jak ven ze závislé sexuality?

25.03.2019

Jsme duše v těle, a naše duše je oboupohlavní. Proto se hovoří o tématu vnitřní muž a vnitřní žena.

Sexualita, která může otevřít, ale i příliš uzavřít.

Jak s tím pracovat?Jsme duše v těle, a naše duše je oboupohlavní. Proto se hovoří o tématu vnitřní muž a vnitřní žena. 

V těle ženy využíváme více ženu. Rozvíjíme tedy ženskou polaritu.

Vývojově je to pak takové, že si duše nejprve potřebuje vytvořit ochranu, a to zajišťuje naše ego.

Prozkoumáváme svou sexualitu, tj. do cca 25 let se děje zkoumání bez hlubšího úmyslu a později se projevují naše pudové potřeby, tj. mít děti.

 

Pak ale vystoupáme nad to a uvědomíme si víc než jindy svůj úkol ženy, který vylézá do popředí, právě až když se nasytí ego.

Jak jsem již často vypichovala, žena vede k duchovní lásce právě proto, že je od malička napojena na přírodu. A příroda ženy je být šťastná.

Tím, že se žena mužským způsobem odpojila od svého přirozeného a začala se směřovat do mužského principu, vytvořil se zmatek nejen v ní, ale v celé společnosti.

Žena se nyní navrací zpět do svého ženství a umění být šťastná.

K tomu v sobě žena potřebuje najít sílu, tj. energii, aby se jí dostávalo dostatek pokory procházet bolestí, jež ji vede ze začarovaného kruhu ven.

V. níže uvádím citace z videa Jany Radové a Pjera o Malé mořské víle, které absolutně doporučuji pro doplňující informace v této práci na sobě.

Neustále ve všech svých sdělení opakují, že ŽENA MUSÍ UMĚT ZAKOPAT VŠECHNY VÁLEČNÉ SEKERY a dávat své ženství jako dar.

Tento článek je pro vás další vodítko pro práci v těchto dnech.

Přichází nám teď totiž dílčí informace dle toho, jak roste naše vibrace, a tak ani nebylo možné dostat se k těmto krokům dříve. NEMĚLY JSME DOSTATEČNĚ PROŽITKŮ, které vytváří naše pochopení pro pokoru, kterou teď tolik potřebujeme.

 

Mužům se v tomto článku budu věnovat minimálně, ale vnímám v tomto bodě připomenout toto. Muž se v dnešní době potřebuje umět stáhnout z expandování stále dál a dál. Dělá to dnes doslova jako únik od ženy, která pro něho už dávno není múza, ale soupeř. Jeho únik je pak směrem ven přes závislosti, které se většinou vážou k nějaké jiné hmotě než k ženě, což bylo původní přirozené spojení. Muž měl navazovat své tvoření na zemské, tj. ženu. Žena se, ale začala profilovat jako muž a on si tak začal vyhledávat alternativy. Jiný pohled na závislosti je i v tom, že pokud muži byla odebrána nutnost generovat adrenalin dobýváním ženy a pro ženu dobývat různých hodnot, vytvořil si umělé vlastní adrenalinové “ sporty” tj. závislosti, které mu adrenalin dodávají.

 

A právě proto, že jsme všichni vedeni adrenalinovou společností a mužským principem, dostáváme i největší “vzdělávání” právě přes sexualitu.

Hledáme lásku a nacházíme sexualitu. Myslíme, že sex umíme a dostává se nám zranění. Rodí se promiskuita [povrchnost] či odtažitost [nula sexu], dvě formy extrému, jak se svým zraněním zacházet, aby to tolik nebolelo.

Pravdou ale je, že se přes naši sexualitu otevírá všechna témata naší duše a my je, buď budeme řešit nebo je za nás vyřeší naše vyšší já.

Již léta zpracovávám tuto tématiku z těchto úhlů:

·         Sexualita a její návaznost na adrenalinovo-endorfinovou závislost z dětství

·         Sexualita, která kopíruje model lásky od otce a model úspěchu od matky [takto je to u ženy]. Nezpracované téma otce a samozřejmě na to navázané téma matky, která nikdy nevystoupila ze svého stínu úplně formuje náš postoj k sexualitě.

·         Sexualita a emoční úrovně v ní pohřbené/bolavé/převzaté/nepochopené, které nás doslova ovládají. [Většinou na úrovni viny a studu].

·         Sexualita a chtíč. Co je jeho podstata a proč do něj lezeme, když víme, že nás zraňuje. Téma manipulace a komplexu méněcennosti.

·         Sexualita a proměna ohně, jež nás spaluje v oheň, jež nám přináší sebe-realizaci a obrovský tvůrčí potenciál.

·         Sexualita jako vědomý nástroj právě tím, že známe svůj pravý úkol [ženy].

 

 

Je důležité podotknout, že se sexualita stala natolik pokřivenou, právě proto, že je tak často řízena egem [strachem].

Forma ega je u mužů, mít co nejvíce žen, pro ženu mít děti [podvědomě].

Společnost došla do velmi falešného modelu sexuality. Falešného v tom ohledu, co pro nás má sexualita za význam.

Pravý význam je propojovat naší tvůrčí schopnost, naše polarity. Vytvářet ve spojení muž a žena “NEBE NA ZEMI”.

 

Egem a mužským principem řízená společnost vede egem řízené vztahy tedy i naši sexualitu.

Naše sexualita je pak víceméně animální a mnohdy i účelová.

Je to ale proto, abychom se setkali se svým animem v nás, tj. s naší dětskou nevyzrálou částí.

A tak pokud nejsme připraveni toto vzkřísit/ uzdravit a podívat se na to zodpovědně [NEDĚTSKY] tj. vyzrát naši nevyzrálost, zůstáváme vždy v egu.

Právě proto, často po sexuálním styku přichází ego, které to vše nejlépe vysvětlí. Uzavře se téma zase do bezpečného podvědomí, kde naši bolest tolik necítíme.

Nejsme tak připraveni se pohnout ve svém vývoji. Taková situaci vždy nabaluje další závislosti pro to, aby se navodil falešný pocit bezpečí, hojnosti a slasti. První čakra je také čakra peněz, a tak se zde téma peněz naprosto identicky odráží.

 

Teď prakticky:

 

Seznamuje se muž a žena. Jsou si obrovsky sympatičtí, vnímají své podobnosti a atraktivitu. Tato atraktivita je svádí, je to právě ta hra ega. A nedovolí jim, aby se více poznávali bez sexuality, ve velké většině.

Vstupují tedy do sexuálního vztahu a děje se následovné.

Střih zpět do dětství muže. Muž měl např. v 8 letech představy o své mužnosti a ideální rodině. Jednou přišel na to, že má tatínek ještě jednu paní, se kterou se setkává. Vzniká zranění jeho vnitřního muže [jeho otec je vzor úspěchu pro muže], ale neví, co s tím. Trápí se tím a neví vůbec, co s tím má dělat, natož, aby mu to někdo vysvětlil [zejména v dobách tabu]. Nechá to tedy a zasune toto “ nepochopené” rodové téma do oblasti první čakry jako zranění. Je to pro něj velmi bolavé a živé, ale on jej uměle umrtví [a zasune do podvědomí]. Své dětské zranění zůstává dětské, tj. nezodpovědné, ale emoční zátěže ironicky rostou, hlavně strachy. [Jako to vysvětluji v procesu VYVZTEKEJ SE DO CELISTVOSTI - http://www.evakavkova.com/blog/262/]

 

 

Tato zranění mají svou vibraci, a to zejména vibrace stud, pocit viny, apatie, smutek – lítost a strach.

To, že si nedokázal pomoci, prožil zklamání, ztratil víru, to vše se v jeho podvědomí proměňuje ve vibrace studu, viny, smutku a strachu. Zejména se ptá, co to znamená pro mě do budoucna…? Tak láska tedy neexistuje? Má smysl milovat?

Tato podvědomá vibrace pak následně přitahuje magneticky podobnou ženu.

Je to genialita vesmíru, právě proto, aby se vzájemně lidé s podobným zraněním viděli a přes lásku/poblouznění setkali a očistili.

Vzniká tedy vibrační shoda. Ti dva se setkávají a jsou pokoušeni egem, aby se spolu spojili.

Právě zde se tedy traduje, podle védských kultur. Udržujte své setkávání s případnými nápadníky na úrovni káviček, procházek, poznávání a vyčkejte se sexualitou.

Nedaří se nám to. A jdeme po ZVYKU a vzoru mužsky vedené společností do sexuality příliš brzo. A tam se děje ten klíčový moment.

 

Začne-li příliš brzo sexualita, začne otevírání Pandořiny skříňky. Stykem se dostáváme do první čakry, kde se v první řadě děje toto:

1] “Píchneme” do vředu, bolesti, která je velmi bolavá a nezpracovaná [v 8 letech zakonzervovaná v dětském, animálním]. Rozlije se po celém těle a psychice. Otevře se v nás to vše odložené, nevyzrálé, dětské, a s tím všechny ty emoce kolem toho, které za léta jen vyrostly. Není to emoce, kterou způsobuje partner, ale ta nevyzrálá část v nás, často velmi bolavá.

Ta bolest je někdy tak velká, že nám to doslova nedovolí jít ve vztahu dál, a tak vymyslíme v egu různé varianty, proč zrovna ten partner není dost vhodný. Zažíváme tak různé projevy právě toho, čeho se nejvíce bojíme.

2] Právě proto, že si přitáhneme podobně zraněného partnera, automaticky se sexualitou napojíme na vibrace studu, viny, lítosti a strachu, které nemáme vůbec uchopené, a tak je opět začneme překrývat, většinou perfekcionalismem a falešnou hrdostí. Tím na sebe taháme různé masky a často vztah rozvíjíme ve vnitřním sebe-popření.

3] Napojujeme se tak na vzorce našich rodičů, tj. na adrenalinovo-endorfinovou lásku a vzniká tam závislost. Tato závislost je do jisté míry ochranný mechanismus přírody, která chce, abychom prozkoumali naše animální /dětské a posunuli se z toho dál. Proto je to do jisté míry dobré vnímat pozitivně.

 

 

Jak z toho ven?

 

1.       Uvědomit si tento mechanismus a přiznat si to. Zejména chápat, že naše emoční stavy, když vstupujeme do sexuality, odráží naše stíny.

2.       Chtít pracovat se svým stínem. Se svou nezpracovanou dětskou částí. Na toto připravuji celou uvědomovací pohádku Kráska a zvíře do videa.

3.       Pro ženy obrovsky doporučuji dopis všem mužům ve svém životě, napsat dopis všem přátelům a poděkovat jim, za to, že jsme jim mohli dát naše ženství a omluvit se, odpustit jim a popřípadě, když tam cítíte něco, vypište to do dopisu.  Rituálně spálit. Rozložte si to na několik dní.

4.       Vnímat, že ve výše uvedených stavech se chová naše psychika jako závislá. Musíme v období vycházení ze závislosti dodávat tělu a duši NĚHU to je ten největší důvod, proč jsme do závislosti padly. Nedostatek emoční rovnováhy nás vedl k vybalancování přes jiné adrenalinové požitky [nadledvinky vyvažují první čakru]. Něhu dostávejte přes měkké jídlo, vodu, přes masáže, pohlazení, přírodu…

5.       Starat se o sebe a zabezpečit, že se pohybujete ve stress free prostředí. Vždy je třeba být chráněná od zdroje závislosti.

6.       Uvidíte, že se vám bude dít i to, že se budou odpojovat podružné závislosti jako alkohol, jídlo…potřeba jiných požitků. Je to jen zvyk. Zvyk napojený na vše kolem nezpracovaného anima/dětského. Ztrácíme tím mnoho energie. Tady bude důležité hodně spát. Začněte více spát.

7.       Jakákoliv mužská aktivita, včetně alkoholu, čokolády produkuje v těle testosteron a opět vytváří v těle ženy velkou disbalanci. Je třeba tedy vyhledávat vše, co v těle tvoří serotonin. Tj. starat se o sebe a o druhé jako výsledek přebytku péče o sebe.

8.       Pracovat denně s očistou emocí. https://www.youtube.com/watch?v=BiwKQMZ7bno&t=8s

9.       Vyrůstat a zvědomovat si své vnitřní dětské = vyvztekej se do celistvosti… http://www.evakavkova.com/blog/262/

10.   Dále je potřeba začít měnit radikálně své postoje. Postoje ženy, vše, co je ženské. Žádat [o pomoc] a důvěřovat.

11.   Vnímat s kým se stýkáš, musí to být vždy lidé, kteří si tě váží. Úplně odstřihni ty, kteří si tě neváží a nechovají se k tobě hezky.

12.   Pracovat denně na svém vědomém postoji k životu. Ale ne fanaticky. Vše má, ale svůj důvod.

13.   Lépe jíst, zlepšovat svou intuici.

14.   Dodržovat 1x týdně půst, stavový den. Projasnit vnímání reality.

15.   Denně sportovat.

16.   Denně si dobře odpočinout.

17.   Denně si projevovat vděčnost a vnímat vše, co je na tobě top. Napiš si 10 bodů, co na sobě obdivuješ. Denně si to čti.

18.   Denní seznam afirmací. Zůstaňte s námi ve spojení - Zde je seznam afirmací ve formě youtube videa https://www.youtube.com/watch?v=xqdu9qCp4aM 

19.   Kdykoliv přijde něco těžkého, nezvladatelného, napoj se na kód BOŽE, POŽEHNEJ TOMU. Pomůže ti povznést tě do nadhledu a zastaví toxické myšlenky.

Více objasňování k tématu ženské úlohy, zvládnutí naší sexuality a partnerství připravuji.


Pomohl Vám článek a rádi byste přispěli na další tvorbu? Pošlete nám jakýkoli příspěvek na č. ú. 316017001/5500.

Vážíme si Vaší podpory a těšíme se na další spolupráci.

 

S láskou Eva

Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter