Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Teorie HOUFU

10.03.2021

Shledala jsem houf jako nezbytný nastroj pro vývoj lidstva. A jen skrze houf dochází k dokonalému sebevyjádření, které každý člověk potřebuje pro pochopení své jedinečnosti. Skrze houf pociťujeme dualitu i jednotu a dochází tak k uvědomění, jak s tím operovat pro dobro všech zúčastněných.

TEORIE HOUFU

Houf je dokonalé uspořádání společnosti, která nám dává bezpečí sebevyjádření, zrcadlení a následného uzdravování skrze archetyp zraněného léčitele. Již od pravěku se lidé sdružovali v tlupách v zájmu doplňování svých potřeb a na nich postavených pro sebe vzájemně důležitých rolí.

Shledala jsem houf jako nezbytný nastroj pro vývoj lidstva. A jen skrze houf dochází k dokonalému sebevyjádření, které každý člověk potřebuje pro pochopení své jedinečnosti. Skrze houf pociťujeme dualitu i jednotu a dochází tak k uvědomění, jak s tím operovat pro dobro všech zúčastněných.


Je velice důležité pochopit, ze kolektivní vědomí je zatím stále poměrně silně stahováno svou nevědomou částí podvědomí, skrze STUD A POCIT VINY.

V. ČLÁNEK http://www.evakavkova.com/blog/377/

Zde popisuji, jak pracovat s emocí studu; kde vzniká a jak je možné s ní pracovat.

Využívám zde teorii „klín klínem“. Tzn. to, co mé v té vibraci drží, tím si pomáhám ven. To, co nás v nevědomí udržuje, využiju jako pomůcku pro pokrok ve svém vývoji. Rovina první čakry, kde je i naše rodové téma studu a viny, se vyznačuje ulpíváním na hmotě a požitcích. To samotné nám činilo takové zatížení fyzické, ale hlavně duchovní, že jsme si přes naše předky v neustále přítomnosti hormonu adrenalinu a endorfinu https://www.youtube.com/watch?v=TxPbOn8jSf8

Stavěli naše vztahy na bázi strachu z opuštění a strachu z odmítnutí. Zákonitě jsme kopírovali rodové závislosti, které se pak propisovaly do těla jako dědičné choroby.

Přestože jste vděčnost již používali ve své duchovní praxi, moc doporučuji přistupovat ke cvičení v článku o transcendenci studu a viny skrze VDĚČNOST jakoby jste to dělali poprvé a v dogmatickém postupu.

·        Děkuji za vše hmotné. [Dochází k uvědomení toho, co mi přináší hmota tj. i moje děti a lidé, moje tělo atd. Co umí hmota za radost, ale kde je její kapacita…]

·        Děkuji za požitky. [Jakou sílu má prožitek a požitek ve vztahu k radosti, a jak jsem takovou radost uměl/a využít pro svůj růst či degradaci]

·        Děkui za svůj původ, což je velmi účinné dělat přes posledního nejsilnějšího sexuálního partnera/manžela (je zde odrazena rodová linie). Tady je moc důležité, že se děkuje vždy tak, co jsme skrze tento vztah pochopili o SOBĚ. Co chci? Co potřebuji pro trvalé štěstí? Co je moje stále opakovaná zkušenost, kterou si přeju proměnit? Atd.

 

·        Dělej to s tou zvědavostí, co tam pro mě je za možnost ojbevu – proměnit STUD A VINU skrze VDĚČNOSTI. ZA 21 po sobě jdoucích se začnou ukazovat uvědomění, které doslova tvoříš ze dne na den. Sám proces je velice zábavný a působí radost, přináší vibraci naděje a víry a to je nejdůležitější. Také tím vibruješ přebírání zodpovědnosti za svůj život a to uvolňuje tvoje ulpívání v minulosti do přítomnosti. ČÍMŽ SE UVOLŇUJE TVÉ ULPÍVÁNÍ NA OBĚTI (skrze hmotu, požitky a nepřijatý původ – otec, matka).

 

Stud a Vina je obecně nejvíce potlačená emoce, která se projevuje zejména dokazováním své pravdy a vždy souvisí s neprojeveným ženstvím či mužstvím [nepřijatá matka, otec]. Přináším spoustu technik, jak se z této emoce transformovat výš [odkazy pod článkem], avšak uznat toto potlačení je samo o sobě velice složité, právě protože je potlačena a bravurně zamaskována diplomy, společenskými statusy, penězi, povrchní krásou, dočasným neustojitelným úspěchem, atd.

Tam, kde však v dnešní době odchází iluze stínu tj. skrze zásah Saturnu do společnosti [odtíná nás od historické hypnózy] a dokonale pomalu vylézají PRAVDY, to je právě skrze to, co jsem nazvala teorie houfu.

I zde používám metodu „ klín klínem“. Houf má velmi silnou moc, kalibrovat nás do jeho nejsilnější vibrace. To bývala většinou doposud vibrace strachu - ve své příčině jde o strach uvidět svou vinu a stud za to. Moje teorie HOUFU je tedy využít to, co nás stahovalo na kalibraci do nejvyšší možné vibrace houfu. Houf může byt už i dva lidé.

Aby pro vás tato pomůcka fungovala, je důležité přiznat si, že se i v tvé vibraci může stále nacházet potlačený stud a vina, PŘESTOŽE NA SOBĚ DLOUHO PRACUJEŠ, děláš už třeba i učitele, máš obdivu-hodné výsledky atd.

Přijetí tohoto faktu může být samo o sobě egem stahováno, že se přece chci soustředit jen na to pozitivní a nezůstávat v negativitě. Je jen důležité podívat se do těch klíčových sfér svého života a to, jak moc v PROUDU se každá z těchto oblastí nachází. To si zhodnotí každý sám pro sebe, zda je naprosto spokojen se vším ve svém životě a zda je vůbec schopen cítit se v souladu.

 

Pro toho, kdo přijme, že vibrace studu a viny je součástí naší vibrace právě, protože jsme součástí společnosti, kde máme:

*** bezdomovce, věznice plné „hříšníků“, nemocnice plné „ne-mocných lidí“, prostitutky, drogově závislé, internet plný divných odvracených lidí, mafie, vládu „plnou manipulátorů“ a korupce, děti narozené s různými dis, bis, mis,… neplodnost ve jménu pracující ženy, která se bojí vzít zodpovědnost za dítě, neboť svou zodpovědnost za život dala zaměstnavateli…, největší rozvodovost v historii, nárůst homosexuality, obrovský nárůst obezity, atd.]

-         Může se zde podívat na několik možností, jak lze sám v sobě tuto vibraci povznést právě skrze zrcadlení HOUFU.

 

Je několik velmi důležitých faktorů, které mě přivedly pochopit, jak využít teorie houfu pro svůj osobní růst versus pád [tj. kalibraci své vlastní nálady skrze houf dolů].

1.     Žena je zodpovědná za tvoření vztahu [ale i boření]. Tedy dnešní žena tvořila vztahy zejména ze strachu [syndrom služky, záchranářky, manipulace sexem…]

2.     Muž, který historicky „staví svět“ fyzicky, se napojuje do zdravé psychiky skrze úroveň své sebelásky. Mužova sebe-láska je vždy v návaznosti na to jakou má vedle sebe ženu. Je tedy většinou dnes v nepřijaté poloze sám sebe odpojený v emocích milionář či empatický podpantoflák.

3.     Úroveň ženské sebe-lásky, tj. schopnost si své zdravé ženství ustát je dnes jedna z nejurgentnějších esencí současné transformace. Je to proces postupný a složitý z mnoha provázaností mužsko-ženské psychiky. Tam jsem objevila teorii HOUFU – žena se potřebuje uzdravovat skrze poničenou mužskou energii v sobě nejprve uvnitř houfu žen.

4.     Žena odpočívá ve společnosti, tam se také odvíjí převážné pochopení ženského „sebe-ocenění“. Žena si nedovede dát sebe-ocenění jako muž skrze své vlastní dosazení. Žena získává pojem o své hodnotě skrze vztahy, které tvoří ze svého vlastního přebytku tj. z daru, vlastního štěstí.

5.     Základem dnešní společnosti, která má takový vliv na ženskou psychiku je tedy to, co jsem nazvala houf [jsou to již dva lidé]. Houf je v dnešní době hodně ovlivněn nedoceněnou ženou - sama sebe kritizovanou a ve jménu seberealizace v mužském světě úplně odpojenou od svého ženství.

6.     Žena s nepochopeným ženstvím tj. s poškozenou mužskou energií hodnotí [pomlouvá] a v této souvislosti se již století rodí muži skrze „nezdravou v psychice matku“. Takový muž s poškozenou ženskou energií [projevenou jako vlastní nedomilovanost] následně také dramatizuje a občas se chova stejně jako žena.

7.     Žena má v důsledku svých strachů tendence dramatizovat způsobem… všichni, všechno, každý, pořád, nikdo, vůbec, stále,….atd. Je to zejména proto, že je ženská psychika zaměřená na ochranu hnízda a vidí široko daleko, sleduje vše kolem – stačí jedna disbalance a rozhodí se její vnímaní ideálu – proto pak mluví jako všechno, stále, pořád, všude, všichni…, přestože jde o jednoho ze sta, kdo ji nepřijímá nebo nepotvrdí její názor.

8.     Taková žena ale také zpětně vytváří „ podobně sobě pohodu“ rodiny, společnosti, HOUFU. A takto vnitřně ovlivněná osoba může kalibrovat houf [slovem] a manipulovat masy.

9.     Tomu říkám, že se skrze svůj neodčištěný stín napojujeme do stínu společnosti. Tj. když nevidíš své vlastní strachy, nepracuješ na jejich zvládání pravidelně, jsi lehce veden tou nejsilnější vibrací houfu. Tou je většinou strach či láska. Podle toho se děje i vše kolem tebe. Změnit to můžeš v sobě.

 

 

ŘEŠENÍ, jak využít houfu [jako nástroje] pro podporu očist tj. vnášení důstojnosti do své vibrace:

1.sleduj v sobě tyto otázky

- Co cítím?

- Co se skrze ně dozvídám o sobě?

- Co chci cítit? Co potřebuji?

2. proměňuj svou mysl kódem: PROMĚNUJI KARMU V DHARMU (víš, že zejména v tom, jak myslím)

3. Sleduj, co v tom člověku máš rád, oceňuješ, dělá ti radost, baví tě. Odejmi pozornost skrze svůj potlačený stud (který dává důraz na dokazování své důležitosti a své pravdy). Zaměřuj se na pozitiva, měň konverzaci, táhni to nahoru, protože to je reálná transcendence v procesu. STOP teorizovat tj. posilovat mužský princip vysilování sám sebe slovem, dokazování pravdy a udržování sám sebe v pýše. Prostě začni konat a proměňovat ve své touze vyniknout. HOUF TI ODRAZÍ JEN TO, CO JSI SKRZE SVÉ POTLAČENÉ EMOCE neschopen vidět na sobě. Tedy houf ti říká strach z nemoci, začni se soustřeďovat na to, co děláš pro své zdraví…, oceňuj, co dělá ten člověk pro zdraví…, vypichuj, co umí druzí a jak se ti líbí, co druzí dělají.

STOP KROUCENÍ SEBE SKRZE SVŮJ STÍN, V NAPOJENÍ DO STÍNU SPOLEČNOSTI, SMĚREM DOLŮ. VEM ODVAHU A SÍLU ZAČÍT CHVÁLIT, CO JEN JDE, POZITIVNĚ MĚNIT SMĚR NAHORU. KDYŽ TO NEJDE, OPUSŤ HOUF.

MILUJ BEZ POTŘEBY CÍTIT POTVRZENÍ LÁSKY ZPĚT.


Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter