Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Ranní naladění

19.11.2019

Pro dny plné ženského principu a sebepřijetí.

RANNÍ NALADĚNÍ: DŮSTOJNÁ ŽENA


Důstojná Žena pochopila, že si není rovna s mužem.


Ví, že žena a muž mají v jednom organizmu neexistující, avšak vzájemně doplňující se schopnosti, vlastnosti, a právě pro to se podporují, doplňují a tvoří jednotu.

Důstojná žena pochopila, že se do svého těla narodila úplná a již naprosto napojena na své dary k tomu, aby mohla fungovat ve svém nejvyšším potenciálu ženy.

Důstojná žena ví, že se nepotřebuje zdokonalovat mužským způsobem jako je cílení, plánování, dokazování, soutěžení, a vše, co ji odvádí od její přírody.

Naopak, vědomá žena pochopila, že její síla leží v pochopení, žití a úplném vlastním docenění svých ženských kvalit.

Vědomá žena pochopila, jak moc musí dávat pozor, aby svou energii mužským způsobem neutrácela a zůstávala v pozici kupení své silné energetiky, bdělosti k přítomnosti v neustálém napojení na matku přírodu.

Mužský způsob dokazování své hodnoty také vnímá v tom, jako chtít mít stále pravdu a poslední slovo. Úplně vymazala že svého slovníku „JÁ JSEM TI TO ŘÍKALA.“

Důstojná žena ví, že si není rovná s mužem a netouží po tom. Pochopila totiž, že to jÍ vede k posilování svého komplexu méněcennosti a tím se stává manipulovatelnou. Takto ustrašená a svých strachů nevědomá je nakonec ona, kdo je největším manipulátorem ve svém okolí.

Naopak se denně věnuje očistám svých emocí a doplňuje ženské hormony dopamin a serotonin.


Důstojná žena ví, že její úloha je být neustále spojena s přírodou a skrze to, se ona sama v pokoře stává boží moudrostí. Taková žena PROSTĚ JEN JE a tím tvoří.

I když se v tomto světě dostala do pozice, ve které prožívá mnoho kontrastů, nepochopení, únavy a bolesti duše dává si stále více možností a prostoru na to žít opravdovou ženu. Je na sebe milá, když se jí to hned vše nedaří. Zvyklá na velké a hmatatelné výsledky z mužského světa, dává nyní naopak pozornost malým detailům, ale zejména svým emocím a všemu, co se ji daří proměňovat. V každé situaci, která dnešní matrix skýtá se sama sebe ptá: CO SE MI POVEDLO V TÉTO ZDÁNLIVĚ STEJNÉ SITUACI NOVĚ? Jaký byl můj nový postoj? Všímá si drobností a učí se tím oceňovat svou vnitřní ženu. Pochopila totiž, že je na začátku své nové cesty ženy a učí se teď vše úplně od základu. Žít vědomou ženu, pochopila, znamená vymazat z paměti vše, co byla učená a začít nasávat úplně novou filosofii.

Sama tak pozná podle vlastní resonance, jak rychle či pomalu má jít.

Důstojná žena totiž přestala hledat viníka a rozhodla se převzít zodpovědnost za svou úlohu ženy.


Ví dnes, že práva úloha ženy je:

1] Opravdová a k sobě pravdivá žena, jež pochopila rozměr a pravou sílu svého ženství. Je to žena silná svou jemností a důstojná svou pokorou.

2] Žena víla, kterou docílila právě tím, že se zpět propojila se svými instinkty a tím umí svým vnitřním zrakem rozumět sobě. Spojila se tak se svou pravou přírodou, a právě po vzoru přírody je spojena se vším. Tím umí pracovat s počasím, náladami, umí bravurně tvořit vztahy a diplomacii, pochopila také svou sexualitu a s tím spojenou úrodu tedy tvoření jako je další život. 

3] Žena naprosto vědomě ukotvena ve své roli ví, že muž a žena jsou dobrovolně na sobě závislé bytosti a ví, že muž a žena byli stvoření žít v párů. Vědoma a psychicky zdravá žena proto přesně zná a umí sama sebe připravit do vztahu, kde se stává manželkou. Svobodně a nezávisle, po dlouhém ucházení vybírá takového může, na kterém chce být závislá. S důvěrou se nechává od takového může ochraňovat, protože pochopila, jak jej svým důstojným chováním vést k tomu, že on sám se pro ni chtěl a rád se stával důstojným mužem.

4] V naprosté zodpovědnosti ke všem svým úlohám ženy, víly a manželky je pak přirozeným vzorem úspěchu ženy pro své dcery a modelem lásky, důstojné lásky pro své syny.


Důstojná žena ví, že pochopením své právě podstaty, své ženské sexuality a všech svých úloh dosahuje opravdového sebe-naplnění a štěstí.

Nesnaží se všem, všem, všem zalíbit, jak byla učena od dětství v NADĚJI, ŽE ZA TO BUDE MILOVÁNA A MOŽNÁ I ŠŤASTNÁ.

Skutečně důstojná žena není pohodlná, není to ta hodná holka pro mámu, tátu, babičku, sousedy, učitelku, stát, a všechny kolem, protože už ví, že to ji přesně utnulo od jejích pravých instinktů a sebe nechala na posledním místě.

Skutečně důstojná žena se nikomu neprodává, na nikom nevisí. Je emocionální, je proměnlivá, ví, co chce a co potřebuje, je opravdová a dává na své pocity. Umí říci ne a umí odejít, protože se nebojí, že zůstane sama.

Důstojná žena pochopila, že její úloha je zůstat ve spojení se svou vnitřní záhadou, boží moudrostí, neboť odtud je zabezpečen její vnitřní klid, sebepochopení a sebepřijetí. Odtud pak může vytvářet moudře všechny ostatní vztahy.

Taková žena ví, že muž se nemá ženě snažit rozumět, ale musí ji moc moc milovat. Naopak pochopila, že nemusí svého může moc moc milovat, ale potřebuje mu dobře rozumět.

Jako následek je taková žena vždy zajímavá a tím se pro může stává ženou, která mu dá jemný kontakt se svou pravou mužskou dobyvatelskou podstatou. Vždy mu bude zajímavá a vždy mu dá možnost ji dobývat. Moudrá žena totiž ví, že muž tuto potřebu dobývat ženu musí cítit celý život, jinak zleniví.

Taková, co tuto schopnost ovládla pro sebe a tím pádem I pro může, OD TAKOVÉ MUŽ NIKDY NEODCHÁZÍ.

Důstojná žena pochopila svou pravou jedinečnost a s nikým nesoutěží, a už vůbec ne s mužem. Nikomu nezávidí, protože pochopila princip hojnosti a je spojena se svou vlastní jedinečností. Rozumí, že její princip hojnosti je v této rovnici:

Když se žena postará pravidelně a bezpečně o své emoce, je vždy v lásce a tím dává průchod citlivosti svého srdce. Žena s otevřeným srdcem vždy tvoří vedle sebe s citlivým mužem. Láska ženy a hluboký cit muže pak tvoří nekonečnou hojnost, která je již ve svobodě, bez přivázání.

Důstojná žena úplně pochopila a naučila se využívat svou sílu, jež leží v její emocionalitě. Pochopila sílu svého menstruačního cyklu a plně jej využívá pro svou regeneraci a doslova nakupení energie, jež následně využívá pro tvoření vztahů, zejména se svým mužem. Muž skrze vědomou ženu postupně cítí svůj osobní, profesní a finanční růst, chápe úplně nový rozměr sexuality a do ženy se skrze takto vědomou emocionalitu zamilovává úplně. MUŽ MUSÍ MILOVAT VÍC. ŽENA SI MUSÍ MUŽE MOC VÁŽIT.

 

Přičemž JE TO JEJÍ ZODPOVĚDNOST UDRŽOVAT JEJ V TONUSE, ABY K NĚMU MOHLA STÁLE VZHLÍŽET.

Důstojná žena ví a naučila se, že muž a žena mají odlišné role, kvality, schopnosti, dovednosti, fyzické přizpůsobení, nastavení psychiky, a proto se naučila dávat muži prostor, aby byl potřebný, přitom se cítil svobodný a přijímaný takový jaký je!!!

Důstojná žena pochopila, že její důstojnost není v tom, CO DĚLÁ, ALE V TOM, CO SI DOVOLUJE OD MUŽE PŘIJMOUT.

Důstojná žena ví, že nezáleží tolik na tom, co muž říká, ale ví, že potřebuje dovést může k tomu, aby činil. A to tak, že on sám svobodně, rád a se zájmem pro ni koná.

Žít opravdovou ženu je obrovsky a nekonečně zajímavý rozměr bytí. Žít život ženy je privilegium, které si nyní DOVOLUJI OPĚT ŽÍT. Život vedle ženy lásky přináší rovno-váhu, mír, růst a hojnost všech podob, který dnes každý muž tolik tolik tolik potřebuje a hledá.

 

MOUDRÁ ŽENA VŠAK VÍ, že základní zákon pro vztah je ZÁKON POSTUPNOSTI. VŠE SE DĚJE POSTUPNĚ a je to jakési dorůstání do vědomí, ve kterém zraje skutečná láska.

Slunce vychází a neběduje nad tím, že mu včera z 6 miliard 5,99 miliard nepoděkovalo, vychází znova. Míla ženo, co vše se stalo se stalo, dnes je nový den, ber si příklad z přírody a jdi do toho tak jako slunce, NAPLNO a svým ženstvím pozvedni svůj život a mnoho dalších. Tvá síla, ženo, je obrovská. Je ohromná, je nedozírná.

Já (tvé jméno) Eva, beru zodpovědnost za svou ženskou roli a od-pouštím tímto navždy své strachy z nedocenění. Má skutečná hodnota je být a žít ženu, jsem láska a když se ocitnu před nějakým rozhodováním, zeptám se, co by dělala láska?

I když teď nevidím, co vše mi mě ženství může přinést, už brzo uvidím a jsem připravena Seberealizovat se jako žena.
S LÁSKOU

EVA

Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter