Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Ester / Abraham Hicks - Překlad Chanellingu

29.06.2019

Eva Kavková přeložila do češtiny chanelling Ester Hicks - o tématu duše. V první části se dozvíte o tom, jak funguje zákon přitažlivosti pro Vás a Vaši spřízněnou duši. V druhé pak jak funguje život pro moudrou duši, která se rozhodla jít natolik svou cestou, že si vybrala tělo autisty.

1. ČÁST:

Soul mate = Spřízněná duše


Soul mate může být stejně tak ten pocit, že jsi se “dostal domů”, stejně tak jako pocit obrovského rozladění.

Doslova někdo, kdo tě může udělat naštvaným a rozzuřeným, protože se tvůj soul mate nachází už ve světle a ty ne. Záleží, kde na této vibrační skále se nacházíte. A ten důvod je proto, že když něco opravdu moc moc moc chceš a tvá vibrace není v souladu s tím, projevuje se to jako odpor.

Je to jako když se to přirovná s jízdou autem.

Naše chtění a touha po krásnem vztahu se může projevovat jako tlak, který se v metafoře jízdy autem může interpretovat rychlostí 100 km za hodinu, a to se při setkání se stromem/se soul matem jeví jako velmi bolavé. Namísto přijetí, které se v našem porovnání s autem, které jede rychlosti 5 km za hodinu, má úplně jiný dopad.

Takové setkání, ať příjemné či nepříjemné ti dává uvědomění toho, kdo opravdu jsi. Kde se skutečně nacházíš.

 

Takže přijdeš do tohoto těla, abys měl různé prožitky a tím plníš svůj vibrační účet. Tak, že se postupně prožiješ do vibrace, která ti dá mnoho pochopení přes prožitky a to se načítá do tvého vibračního účtu.

Na příkladu, které uvádí oni…příklad Jerry a Ester se potkali později a před tím měli mnoho zkušeností s životem, aby poznali, kdo opravdu jsou. Takže jejich vibrační účet pro každého se formoval. A nezávisle na sobě, život připravoval Ester tak, že její vibrační escraw shodovalo identicky či hodně podobně vibračně s vibračním účtem Jerryho, který si Jerry vytvořil.

Oba měli podobnou energii příchozí a odchozí. A tak, jak každý za sebou měli odžito a byli vystavováni stejným situacím a ty si po svém prožívali. Získávali individuálně zkušenosti, které jim dali prožít a pochopit své stavy rozladěnosti, a zároveň pochopit, kdo opravdu jsou. A tak jejich touha být opravdu tím KDO sem na Zem přišli být bylo nakládáno do jejich vibračního pole. A tak jak se vedli každý individuálně životem s těmito vibracemi, kdy opravdu každý z nich do své vibrace navibroval to, kdo opravdu už jsou, tak tyto jejich vibrace byli následovány a opečovávány zdrojem, vesmírným zdrojem, který je svolával k sobě. A přes radu okolností a situací, každý z nich začal následovat svou intuici a toto vedení a tak se najednou setkali ve stejném místě. A tak se setkali, uviděli se a řekli si… AHOJ, NEZNÁME SE? PŘIPADÁŠ MI VELMI POVĚDOMÝ, JÁ UŽ NIKDY NECHCI BÝT BEZ TEBE.

 

Takže, když se zamyslíte, co opravdu soul mate je. Je to, že se daný člověk dostane do osvícení svého vlastního/ do světla své vlastní duše. Přicházíš do světla, doslova jako kdyby sis baterkou posvítil na všechny své temné stránky a kostlivce a tím uviděl sama sebe celostně. Tedy přijdeš k odhalení, kdo opravdu jsi. Pro naše praktické uvedení do života, SOUL MATE je někdo, kdo v řeči tvého srdce odpovídá tvému vnímání světa a tedy tomu, kým si se podél cesty sám stal. Proto nazýváme našeho soul mate – parťáka duše – člověka, kterého srdcem cítíme jako sama sebe. Tedy, to nejdůležitější, co je třeba v těchto dnech, abyste si udělali v první řadě parťáka své vlastní duše, což přes kurz UMĚNÍ šťastné ženy děláte (ONLINE KURZ). Jinými slovy musíš uzavřít to rozdvojení v sobě. O tom je totiž celá práce v tomto období. Stáváme se tzv. celistvými. Je to jako …Posvítit si na všechny části sebe, stát je světelným a tak se vždy dostaneš ve správný čas na správné místo s někým, kdo je pro tebe soul mate.

Avšak pozor, je teď také  velmi běžné, kdy si představte, že někdo jde do protialkoholní léčebny a vyléčí se, je v osvícení a pochopení své vlastní duše, cítí se skvěle. Ale dočasně už nemá přístup ke svému soul mate, protože jeho soul mate je stále tam a zůstal uvíznutý v mentorování všem těm alkoholikům.  To se nyní velmi často děje a může to být různé, ale velmi často se toto nepropojení děje právě díky tomu, co nazýváme - duchovní pýcha. Když sám zůstává v přílišné pomoci druhým v neuzavřené celistvosti. Protože sám pochopil, ale nedožil to dokonce to, čemu říkáme celistvost. Zůstal jen v tom předávání druhým, na svůj vlastní úkor [stále je to téma nedocenění].

 

Jinými slovy nemůžeš přijít na vibrační úroveň osvícení někoho, kdo je na jiné vibrační frekvenci. A tak říkáme, že je to někdy jako setkání s člověkem, který je super naladěn jako ty a je to to nejlepší, co se ti kdy mohlo stát. A někdy je to úplně opozitní situace. Záleží na tom, kde se vzájemně nacházíte ve vztahu k tomu, kde každý z vás individuálně jste sami v sobě.

Proto se děje někdy to, čemu říkáme “náhody” a na druhé straně se zase děje to, že se nejde vzájemně sladit, i kdyby se na uši postavili. Je tam příliš velký odpor v každém individuálně nebo v jednom z nich a tak nedochází k propojení.


2. ČÁST:

Děti s autismem 


Všichni máme výběr v tom, jak se sem vtělíme. Je tady mnoho věcí, které kolem dětí s autismem máme. Avšak to nejdůležitější je vědět, že každý z nás, kdo vstupujeme do těla, každý bez výjimky, máme vhled na to, do jakého těla vstupujeme. Takže nikdo se nedostává do situace, kterou nechce žít. To platí bez rozdílu pro všechny.

Právě tak dnes přichází mocní učitelé, kteří pochopili, že je teď mnoho lidí, kteří chtějí druhé ovládat tím kladením podmínek, protože se sami nesladili s vlastním světlem a nedbají na svůj vlastní navigační systém, snaží se ovládat podmiňováním. Náš vnitřní učitel ale ví, že každý kdo se snaží dělat cokoliv lepší tím, že ovládá druhé a řídí z pozice různých podmiňování, bude dostávat své lekce. Není to na někom venku posuzovat, co je a není v tvých možnostech, a navíc nejde kontrolovat, co se děje v životech druhých s jejich vlastními zkušenostmi okolo jejich životů. Jejich životy jsou jejich a oni si je musí sami kontrolovat.

A tak větší celky energii přichází v podobě a dobrovolně v takových fyzických formách a podmínkách, z kterých nemohou být vymanipulováni. V jiném pohledu autisté říkají: Já přicházím v takové podobě, že budu natolik jiný, že se ti prostě nepodaří “zabít hranol do kulatý díry”. Bez rozdílu jak moc se budeš snažit, nepodaří se ti mě kontrolovat. Já budu svobodný. “

A když s nimi interaguješ, zažiješ skvělou zkušenost, protože je to opravdu zážitek být s těma, kteří nejsou challengováni systémem, jež se snaží je změnit. Jinými slovy si ještě představ, jak frustrující to pro ně je, protože z pohledu zdroje plníš úplně perfektně své předurčení, dostaneš se sem na zem do  fyzického těla dostatečně odlišný a zjistíš, že se tě lidi snaží zformovat a kontrolovat. To je ta frustrace a vzdor, který v nich vidíš.

Jinými slovy oni ti říkají…” HELE, POČKEJ, mně to dalo docela fušku, abych se sem dostal a byl dostatečně odlišný. Ty mě máš nechat bejt.” A to, co my nazýváme handicap, oni nazývají výhodu.

Takže oni nám všem, kdo se je snaží normalizovat, říkají [Z pohledu tvůrčího zdroje by to bylo nějak takto]:

Já jsem se rozhodl, že vezmu svou mocnou bytost a půjdu do své fyzické zkušenosti natolik jiný, že mě nemůžeš kontrolovat”. Budu jeden z mála na planetě, které potkáš a uvidíš, že já umím být SVOBODNÝ. PROTOŽE JÁ SI VYBÍRÁM SVOBODU NAMÍSTO DŮLEŽITOSTÍ TOHO, ZDA TY MĚ TAKTO PŘIJMEŠ ČI NE.

 

Společnost, která se o ně bojí nebo se za ně stydí, která se je stále snaží změnit a normalizovat je, je neustále potýkána s tím, že oni říkají. My jsme nechtěli být jako vy a proto jsme se rozhodli být jiní. Přišli jsme nabídnout vzkaz, že je zde balance v hodnotě, která si říká naše rozlišnosti. MY JSME VÁS PŘIŠLI UČIT BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU.

Mnoho lidí mluví o lásce bez podmínky, ale nežije ji. Mnoho lidí si vlastně neustále podprahově dává podmínky pro opravdovou lásku, např. „Nejde mi tě úplně milovat, ale kdyby to bylo tak a tak…“ Nebo: „Jsi tak divnej, já mam těžkosti tě milovat takového.“, „Jsi tak komplikovaná.“, „A kdyby jsi byl víc tak a tak…“.

 

Namísto toho láska bez podmínky říká “ Chci být tak moc připojená ke zdroji, že budu hledět, na vše na co se dívám očima zdroje. To znamená, že nepotřebuji, aby si byl jiný, abych se JÁ cítil lépe. Mám sám svou vlastní schopnost zaktivovat svůj zdroj a být ve vlastním světle sama sebe.

Láska bez podmínky říká:

“ JÁ NAJDU KONTAKT SE ZDROJEM A PŘES NĚJ SE DÍVÁM.”

PODMÍNĚNÁ LÁSKA ŘÍKÁ.

“JÁ TĚ BUDU ŽÁDAT BÝT TAKOVÝM, JAKÝM TĚ POTŘEBUJI, ABY SI BYL, proto až se budu dívat, abych se cítil lépe.”

 

·         Bez-podmínečná láska je absolutní SVOBODA.

·         Podmíněná láska je absolutní PŘIVÁZÁNÍ.

 

A tito požehnaní učitelé – děti, přišli jako učitelé opravdové svobody.

 

Nejzajímavější je to, že ONI SE CÍTÍ FREE, I KDYŽ JE CHCEME KONTROLOVAT.

TO DÍTĚ TĚ MÁ NA HÁKU, je vždy svobodné. Takže oni jsou uvnitř volní a ten, kdo se je snaží manipulovat a měnit a normalizovat prožívá největší agonii a přivázání.

 

A takové dítě říká: Hej, co je tvůj problém?

Učitel/rodič říká: Ty, děťátko, máš problém.

A on říká: Hele, musíš se přes to přenést, protože já se prostě neumím změnit. Jestli se máš se mnou kamarádit, tak musíš objevit bezpodmínečnou lásku a budeš svobodný jako já a možná jednoho dne se možná nebudeme muset zjevovat autisticky, abychom vás toto naučili. 




Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter