Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Zásady pro šťastný a dlouhodobý vztah

16.05.2019

Kde já osobně shledávám největší výzvu dnešní doby, je vstupovat do nového vztahu s pochopením dvou věcí.

Tvoříte si nový vztah? Chcete vztah šťastný a dlouhodobý?

 

 1. Potřebuji uvidět přes partnera sama sebe a vnímat přes něj své strachy. Všichni je máme. To nemá jen někdo. Máme je naprosto všichni, jako máme všichni mozek v hlavě. Vycházíme z doby, kde si každý neseme nějaké zraněni.
 2. Dát prostor, konkrétně na začátku tomu si je uvědomit a pracovat s nimi jinak než kdy jindy. Jde zde o tzv. přeprogramování mozku = na stejné situace uplatňovat nový postoj.

 

Tedy jak to vypadá v realitě?

Když se stane, že se začne v novém vztahu rozjíždět jakýkoliv strach [ze zrady, z opuštění, jakéhokoliv zranění…], je to o tom, že se opět oba naložili do úplně stejného tvoření vztahu jako doposud! Není to hodnoceni, je to jen důležitý fakt a je třeba jej uvidět.

 

Přítomnost jakéhokoliv strachu je spuštění komplexu méněcennosti, který je po mnoha podobných situacích velmi rychle aktivován, právě mozkem. A pokud jste vylezli z jakéhokoliv předchozího vztahu bez očist, je tam přítomnost tohoto faktoru na 100%.

 

Řešení je:

 1. Uvědomit si, že je přítomen strach. To samotné je obrovský pokrok. Přiznat si to.
 2. Zeptat se uvnitř na to, jak se objevil. Vytvořit si uvědomění, jak reálný je tento scénář. Je to opravdu to samé, co jsme již zažili? Velmi často se pouhý náznak [mnohdy nepodložený] stává spouštěčem právě nevědomého a nevyčištěného strachu, který zabil vztah předchozí.
 3. Je to zejména žena, která musí začít vytvářet nové podmínky pro funkčnost vztahu. Vytváření vztahu obecně je doména a kvalita ženy. Právě proto, že jsme od přírody obdarované schopností pracovat s emocemi jako příroda s počasím. Co to tedy znamená? Žena si musí v první řadě uvědomit své potřeby a ty vhodně sdílet.

Připomínám, že žena potřebuje znát, jak je pro její stav štěstí důležité:

Pokud se nedává na první místo právě tím, že vnímá své potřeby, potlačí své pocity a vytváří opět model všechápající a trpící, aby dokázala svou hodnotu [po mužsky], vztah bude opět probíhat ve stylu sebe-sabotáže. Je to ale opravdu hlavně na ženě, protože svým postojem vede vztah právě ona. Nejprve sebe-sabotuje ve svých nepochopených emocích a pak si velmi rychle tvoří iluze, vnitřní konflikty, které promítá na muže. Její nepochopená psychika pak navíc začne vytvářet manipulativní chování, které neprospívá nikomu. To znamená, že od začátku je vztah staven na potlačeném strachu tj. na nevědomém komplexu méněcennosti.

 1. Je potřeba, aby žena při denních emočních očistách šla dovnitř a uvědomila si, co ovládá můj emocionální stav. Tam se podívat na přítomnost strachu a pracovat s ním. Pro toto je také moc důležité v sobě pochopit téma druhé polohy symbolu oběti v nás v.video https://www.youtube.com/watch?v=B33YrqpWX8c . My jsme ty, které od přírody umíme čistit emoce a tím přinášíme “ plody” pro růst dnešního uzdravování planety. Pokud nebudeme rozumět svým emocím, nemáme šanci postavit šťastný vztah. Vždycky na sebe navážeme zraněného muže, který se v naší přítomnosti projeví přes své zranění, ne přes svou opravdovou sílu rytíře.
 2. Ve své sebe-reflexi je potřeba uvidět převládající strach. Ten se dá velmi dobře navnímat právě přes objekt zájmu tj. muže. Je důležité vnímat, že jeho postoj jen reflektuje stav mého vnitřního muže https://www.youtube.com/watch?v=7vZltwezIns
 3. Pokračovat v očistách emočního těla a pracovat s budováním sebe-důvěry přes očisty emocí.
 4. A doceňování své hodnoty přes okolí. Žena to jinak nedokáže. Muž se umí zvednout ve svém sebe-ocenění sám, ale ženu musí povznést společnost. Její psychika je tak zařízená. Proto prosím je moc důležité udržovat ve svém životě “klub kávičkářů” a posilovat svou hodnotu přes více uchazečů. Je to zásadní, pro obě dvě strany [ženy i muže]. Je to úplně nová éra. Žena potřebuje vnímat status princezny a muž potřebuje pro růst samce v sobě cítit zdravou konkurenci. Samozřejmě se bavíme o klubu kávičkářů bez sexuality.

Tak se bohužel stalo, že pokud tento pocit jedinečnosti neumí vytvořit jeden muž, musíme si to umět dodat přes více mužů. Muži, které jsme si vytvořily to zatím neumí a my je to doslova musíme zpětně naučit. Proč?

Oni po našem vzoru jdou do každého nového vztahu jako my s tím, co dělali vždy, když stavěli vztah. A toto je naše zrcadlo. My velmi často při tvoření nových vztahů děláme zase to samé.

Děláním stejného nemůže přijít nové! My je musíme naučit zpět konat a dostát svým slibům.

Tedy je třeba si uvědomit, že žena vede vztah a pokud chce vytvořit dlouhodobý a kvalitní vztah.

·         Musí být aktivní v povyšování svého ženství, tj. povyšuje svou službu tím, jaká je žena.

·         A pasivní tím, že ve vztahu není ta akční, “není služka”. Nedává vše “ in advance” s očekáváním, že za to pak něco dostane.

Znova tedy rekapitulace. Žena Musí:

 • Znát své potřeby. Tj. co od vztahu potřebuje a v tom duchu vést.
 • Mít dostatečnou sebe-hodnotu [přes pochopení svých emocí] a umět ji správně uplatnit tak, aby to vyjadřovala svými pocity. Neříká muži, co má dělat. Říká mu, co cítí a co potřebuje. “JAK” nechává na něm.
 • Tím, že muži nejsou zvyklí pracovat s uvědomělou ženou a „zlenivěli“ ve svém stylu ucházení, o to vice my potřebujeme být trpělivé. Co to znamená? Pracuj zase hlavně sama se svou vlastní sebe-hodnotou. To je zásadní při zvládání strachu z opuštění, který nastupuje, máme-li již svého favorita.

·         Moc důležité je povyšování hodnoty dophaminu http://www.evakavkova.com/blog/200/

Je to proto, že se v těle potřebuje zvedat tvá nasycenost být ženou, důstojnou ženou a neupnout se na prvního muže, který 2x přinese kytku a pozve na večeři [čímž citově vyprahlá žena vystřelí svou dávku dophaminu na maximum a pak si tvoří iluze]. Není to pro muže prospěšné, když se jim ihned oddáme a přivážeme se. Oni najíždí velmi snadně do starých kolejí po vzoru svého „zubožení“ matkami. My potřebujeme začít vytvářet nové podmínky pro jejich pochopení, co žena potřebuje. To vše umí vytvářet žena. Žena byla Bohem vytvořena neustále proměnnou, aby vytvořila záhadu. Její záhada je pro muže múzou. Múza jej hýbe k tvoření. Když je ihned uchopitelná a neslouží tím, jaká je bohyně, ale udělá ze sebe služku, “game is over” velmi rychle. Záhadná žena není manipulující. Záhadná je důstojná a svým vlastním růstem [přes pochopení svých emocí] vede k růstu muže. Nedělá to za něj, naznačuje mu cestu a nechává jej konat.

·         Když se ihned upneme a nedáme jim dokázat jejich slova, oni nemohou vyrůst v toho muže, o kterém každá sní. Muž roste překonáváním překážek. Pozor, jsme to právě my, které je nenecháme konat ve své netrpělivosti “ mít”. Upneme se a začneme jít samy věcem naproti, hlavně po mužském způsobu. To je přesně to zrcadlo, které chceme podchytit a zastavit jej. Samy se tímto způsobem učíme “ být versus mít”. Stáváme se tou královnou. Zamilujeme se v takovém trpělivém procesu samy do sebe. Je to jemný proces, který se nikdy nedá vysvětlit, musí se prožít. Žena jej prožívá tím, že o sebe nechává ucházet a muž se stává rytířem, když je v něm iniciován tento proces ucházení/dobývání. Bohužel je mnoho nezodpovědných mužů, které jsme za léta vytvořily, a ti odchází, když se neděje “mama hotel all inclusive”. Ale nedá se nic dělat, takový muž by vám ve finále moc dobra nepřinesl.

 • Mužský způsob tj. aktivita = aktivní žena činí muže pasivního. To je přesně, co jsme si natáhly z rodových linii žen a ve strachu ze strachu o holý život, strachu z odmítnutí, ztráty, samoty, z nenaplněné lásky, zaštítění, atd.. jdeme muži naproti moc aktivně. Začínáme mu věřit bez toho, aby nám své projevy náklonnosti měl možnost dokázat. A věřte mi, že v nich probíhá stejné pnutí moci uplatnit muže v sobě, jako my toužíme uplatnit ženu v nás.
 • Tam je ten bod, kde se samy sebe-sabotujeme, protože doslova vytváříme sebezradu své vnitřní ženy. Nevěříme v její hodnotu.
 • Vnitřní žena potřebuje být pasivní ve svém postoji k ucházení se od mužů. Důvěřuje muži. Důvěřuje obecně. Důvěřuje ve svou hodnotu a napojení na vesmírnou lásku, a tím dodává důvěru vnitřního muže v to, že je bezpečné projevovat své pocity a milovat ji.
 • Žena nezapojuje v procesu ucházení svého vnitřního muže k aktivitě. Naopak pracuje stále v uvolňování emocí přes očistu emocí, aby uvolnila lásku své vnitřní ženy a tím rozpustila veškeré zlosti, předešlé zklamání a zranění v sobě. My jsme přírodou k tomuto uzpůsobené. Je to jediná cesta, jak odpustit karmické bolesti, překonat strachy a překlopit naši útrpnou oběť do toho pozitivního formátu oběti. Tj. umět obětovat to nejlepší v sobě. Obětovat = oddávat svou LÁSKU BEZ PODMÍNKY.
 • Jakmile totiž žena začne být moc aktivní skrze svého vnitřního muže, začne se dít to, že její zrada je později potvrzena mužem zvenku, který se třeba i nepochopitelně vzdálí nebo začne chovat tak, že vám potvrdí opět váš nevědomý strach.
 • Musíte při každém novém vztahu denně čistit emoce!
 • Není možné mít na první fázi ucházení o sebe jen jednoho uchazeče. Není to žádná manipulace, ponižování či zneužívání mužů. Naopak, oni přes to rostou! A muž, který to takto nevnímá je jen plný strachu, bohužel.
 • I když máte favorita, potřebujete se potkávat na kávičky s dalšími. Je to pro dobro vaší psychiky právě, abyste se ihned nepřivázaly a staly aktivní. A skutečně je to stejně dobré pro růst jakéhokoliv muže, který skončí váš manžel, ale i těch, kteří v době ucházení měli přes vás výzvy. Nezapomínejme, že každá žena v sobě nese osobitost a zajímavé informace, které kolektivně skládáme. Muži se přes různé ženy také učí od každé něco, jež pak mohou z vlastní rešerše uplatnit pro svou vyvolenou. Vidí více žen a vnímají, koho vlastně chtějí. I oni vybírají, přes kterou ženu se chtějí projevovat do světa. Tak to opravdu je. Žena je jako zásuvka, přes kterou muž může používat veškeré své schopnosti konat, tvořit a být prospěšný.
 • Denně potřebujete pracovat se sebereflexí. Tam se děje uvědomění, jak vaše staré zvyky ovlivňují vaše konání. Zásada číslo jedna je vždy to samé - My nemáme až tolik konat. Tam musí dojít ke změně. My musíme umět vytvářet prostředí a jediná aktivita je na posilování důvěry ve svou vnitřní ženu. Jen v takovém stavu jsme pro muže múzou, radostí, čistotou a příjemnou, pro kterou oni chtějí konat.
 • Jakmile se upneme s nezvědomělým komplexem méněcennosti, spouští se strachy a systém, který tlačí na manipulaci [nejprve v sobě, pak my manipulujeme jimi].
 • Toto vše je potřeba umět provádět bez sexuality s jakýmkoliv uchazečem, protože tam se spouští úplně jiná rovina naší psychiky. Konkrétně žena je v tom největším “nebezpečí” z nich dvou. Její psychika vůbec neumí rozpoznat, co je to za muže, vždy jej označí jako manžela a začne k němu takto přistupovat. Doslova se celý endokrinní, hormonální a psychický systém podvědomě nastaví na odpouštění zodpovědnosti tomuto muži. To vše včetně i jejich založených negativních emocí. A na to potřebuje být muž do ženy opravdu zamilovaný [na duchovní úrovni], aby měl dost sil s tím vším pracovat. Sílu nabírá právě přes dlouhý proces ucházení bez sexuality, která v něm buduje jeho vnitřní stabilitu. Animální sexualita ve fázi pseudo-lásky nás totiž jen vyčerpává a nedává nám růst. Muž tak nemá sílu přijímat ženu i s jejími emocemi a tak se je žena naučí potlačovat.

 

Muž vstupuje do sňatku tehdy, je-li připraven přijímat ženu i s jejími emocemi.

 

Oba dva se v takové sexualitě dostávají do promítání svých animálních = dětských zranění jeden do druhého a navíc to různě maskují. Proto odbornici na vztahy doslova varují před rychlým vzplanutím a před vztahem, který vznikl přes postel. Dnes je již prokázáno, že trvá max. 8 měsíců do 2 let, pak se různě překrývá nuda ve vztahu,  jež zákonitě nastupuje a do 10 let je vztah na totální rekonstrukci či se rozpadá.

 

Fakta dnešní doby:

·         85% dnešních vztahů se rozpadá, právě proto, že vznikly ze starých přesvědčení a nestabilních struktur. Je třeba začít stavět vztahy na úplně jiných základech.

·         V Rusku byla vytvořena rešerše, která ukázala, že je o polovinu více lidí ve sňatku než lidi vůbec. Je to proto, že žena, přestože je ve vztahu na psí knížku, oddává ze sebe úplně vše a chová se jako ve sňatku [uvádí tedy, že je vdaná]. Muž se v takovém vztahu cítí, že je svobodný. Až tak jsme dovolily našim mužům ubrat ze své zodpovědnosti. On ve vztahu na psí knížku podvědomě nebere plnou zodpovědnost. Žena, přestože oddává vše, jakoby byla vdaná, posiluje stále své strachy nezatížeností a tak se vlastní sebezradou dostává postupně k projevům zrazování celého vztahu. Často jsou to projevy nevěry a různých závislostí, jimiž oba dva řeší potlačené emoce.

·         ŽENSKÁ největší lenost je přestat BÝT AKČNÍ MUŽSKÝM ZPŮSOBEM A NAVRÁTIT SI aktivitu = posilováním svého ženství. Přestat dávat lásku dopředu – „in advance = dopředu“ a pak za ni lásku očekávat. A to ještě mnohdy nevyjasněný model lásky [co kdo za lásku považuje]. Naopak se potřebuje v procesu ucházení skutečně zamilovat sama do sebe a následně vést muže ke skutečné lásce [duchovni, intelektuální, emoční a sexuální].

·         Mužská lenost je začít být ÚPLNĚ [emočně, finančně, a fyzicky] zodpovědný, trpělivý a bezpodmínečný ve svém dokazování. V procesu ucházení se muž učí zpět své rytířské kvality, milovat, věřit v lásku a oddávat svou zodpovědnost včetně všech nákladů bez podmínky.J

 Jak může vypadat takový test silné vůle a trpělivosti?


Pomohl Vám článek a rádi byste přispěli na další tvorbu? Pošlete nám jakýkoli příspěvek na č. ú. 316017001/5500.

Vážíme si Vaší podpory a těšíme se na další spolupráci.


Pozvánky na svatbu či svatební foto mi prosím posílejte na eva@jidlolasky.cz

Přeji vše dobré :-) .

Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter