Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Často se vám poslední dobou zdají sny o sexu a o znásilnění? Co to vyjadřuje? Jak souvisí sexualita s naší ŽENOU KRÁLOVNOU?

12.11.2018

Je to téma, které vyžaduje naší pozornost více než kdy dříve.


A je to právě proto, že jedna z oblastí, kde se naše duše čistí je oblast partnerských vztahů.

A vztahová očista se děje právě převážně přes sexualitu.

 

Sexualita ve snu vždy vyjadřuje základní pudovou podstatu našeho bytí.

 

Vše léta zpracovávám přes vhledy, meditace, terapie, ale zejména právě přes „řeč snů“.

Ve snech je téma sexuality teď velmi častá.  Není jedna žena, která nepoznala nějakou formu zneužití, ponížení, znásilnění [někým či do něčeho]. Žena vychována v mužském principu dnešní doby byla vždy znásilňována ze své pravé podstaty.

Dělo se nám to všem! A my jsme to pak zase vracely.

 

Celá tématika manipulace je nyní v mém podání předávána právě proto, abychom zdravým způsobem rozpustily touhy cokoliv vracet a naopak v sobě všechny formy oběti uviděly, uzdravily svou psychiku a následně i tělo.

 

Přes meditace, očisty, terapie a sny se to může uzdravovat a uzdravuje, ale je také moc důležité podporovat toto čištění vědomou prací s novými postoji. Jeden z takových postojů je právě v sexualitě.

 

Možná malá odbočka, ale chci poukázat, jak důležité je „navnímat“, kde všude už jsme znásilňování/manipulace přijali. A kde všude tomu jdeme dokonce samy naproti. Také je dobré uvidět, kde se odvracíme a děláme, že to nevidíme nebo že se nás to netýká. A tím to nepřímo podporujeme.

 

O to teď jde.

 

Celé téma manipulace přichází v novém světle.

Děje se nám a my si řekneme, „ Ale, na mě až tolik nezáleží. JÁ TO VYDRŽÍM.“

To se bohužel doposud dělo, a proto manipulace postupuje dál, v silnější podobě. Děje se nám v přitvrzené formě [v nemoci] nebo nás zasahuje přes děti.

Jak vyřešíte, když je vaše dítě šikanované? Tím, že jim budeme vykládat, jak si to nemají nechat líbit? Jak, když jediné, co je učíme, je přesný opak?

Oni nerozpoznávají, co říkáme. ONI VNÍMAJÍ JEN TO, CO JE. ONI VNÍMAJÍ, JEN TO CO MY O-PRAVDU ŽIJEME.

Takže nás to vede zpět do bodu jedna. Začít tam, kde jsem to u sebe neviděl/a nebo nechtěl/a vidět.

Naše děti můžeme ochránit jen tím, jak my samy umíme chránit sebe.

 

V sexualitě je tento jev manipulace velmi markantní i v „ normálních rodinách“. Nemusíme se dívat do bordelu a rozvrácených rodin.

Vzájemné a velmi jemné manipulace sexem se dějí prostě všude. Veškeré všednosti sexuality a tzv. podržet si, protože „ je čtvrtek“ . Různé „ něco za něco“ vtipy na téma sex. To se prostě děje.

Vytratila se úplně naše důstojnost a zdravá intuice, že toto není přirozené.

 

Sexualita nejvíce ukazuje, kde je naše zdravá sebe-úcta. Tam to totiž začíná, ale ve finále i končí. Nevědomá sexualita se neřeší a pak se „řeší“ nevěrou.

 

Čím více nás přestane s tímto „znásilňováním“ souhlasit a čím více nás začne v sobě léčit tuto prastarou zakopanou a všeobecně přijatou oběť, [ve smyslu uzdravovat ji svou vlastní vnitřní silou], tím více se bude měnit to, o čem se doposud jen mluvilo.

Nabírat vědomí a důstojnost zpět, to je jediná cesta, jak růst ve svém duchu. V oblasti sexuality s tím ale prostě musí začít žena.

 

A má to až takový dosah, že teprve pak se začne dít i to, že se např. nakonec děti budou učit jiné věci. Věci, které jim budou k vědomému životu platné. Ze své vlastní nevědomosti necháváme naše děti znásilňovat tím, že sedí v 7 letech 5 hodin ve škole a učí se přes půlku zastaralých skutečností.

Tolik nás ví, jak je nesmyslné učit se odmocniny a dějiny, které ani nevíme, kdo psal.

Už nenecháme naše děti znásilňovat se do něčeho, kým nejsou a mořit je celé roky života učením se něčeho, co je úplně nepotřebné pro praktický život.

Namísto toho jim zprostředkujeme prostor, kde je necháme být dětmi, jak jen to potřebují a ze sebe sundáme tlak našich manipulátorů. Začneme se více vzdělávat o ženství a mužství, o bylinách a o hvězdách, o vodě a zvířatech formou praxe a všichni tím vyrosteme úplně nejvíc.

Možná to nevypadá, ale to vše se odráží v naší nevědomé sexualitě. A proto nám tolik leze sex do života přes různé „ nechtěné“ či „ náhodné“ skutečnosti a to i ve snech. Chce nám něco ŘÍCI!

 

Jako společnost jsme pak obrovsky jednoduše manipulovatelný a to co sami nenávidíme, děláme dál těm nejbližším. A oni nám důvěřují.

 

Takové sny o znasilňování, které poslední dny neustále překladám vyjadřují jednak

·         že se hromadně čistí naše kolektivní vědomí na úrovni našich kořenů. O to víc se to děje u lidí, kteří dělají emoční očistu, ve smyslu léčení. Právě protože je to již v očistě zvědoměné.

·         že se nakupilo dostatečné vědomí pro to, abychom to zastavili a změnili na úrovni rodových vzorců.

A ano, musíme to zastavit my ženy tím, že přestaneme oddávat svou sexualitu lacině.

Jak?

ZAČNEME PRACOVAT OD BODU JEDNA.

1.       Očišťovat své ženství. Slaďovat svou vnitřní ženu a vnitřního muže tj. uzdravovat své vnitřní dítě

2.       Podporovat se v těchto procesech očist sdílením.

3.       Posilovat své důstojnosti všemi způsoby uvedenými v mých článcích a videích.

4.       Vytvářet nový trend ženství a sexuality vůči mužům. Pozor: Oni strádají tímto laciným přístupem na své sebe-úctě úplně stejně. Jen to jejich mužská hrdost nedává tak najevo.

 

Takové sny nám totiž ukazují, že když se nezmění naše psyché, budou naše děti znásilňované. A pokud s námi zatím nic jiného nehnulo, toto nám dává velkou sílu měnit se a tím celou společnost.

 

Sny o sexualitě nám ukazují velmi hlubokou podstatu. Přes sny se napojujeme všichni do stejného pole.

Kromě snu o sexualitě a znásilňování se v současné době děje mnoho nových uvědomování si své pozice oběti.

Vylézají prastaré oběti a je třeba s tím denně pracovat – vědomě.

Děje se to tak, že si stačí zvědomovat, kde všude jsme manipulováni. Pouhé vědomí a uvědomění si, že se jedná o vládu strachu = manipulaci, vás může probudit a nabídnout vám nový postoj [důvěru, odvahu, optimismus].

Tam se začne obracet úbytek sil v pravý opak. Začnou vám síly přibývat.

 

Vrátím-li pozornost na obyčejný vztah, kde se občas shledáte, že jdete do postele, protože „ je čtvrtek“, zastavte se, není to zdravé pro vaši psychiku.

Zdravá žena jde do sexu jen, protože opravdu chce. Protože ji její muž opravdu dodává takové podněty, pro které s ním chce prožívat sexualitu/blízkost/milování. Nemá to být všední povinnost.

Ženská role je naopak žít takové ženství, pro které muž chce být lepším mužem a žít své opravdové mužství. Být takový muž, kterého žena obdivuje a kterého tedy i chce.

 

Vtip:

Žena říká: Já dnes nechci sex.

Muž říká: To já bych si ho dal ráno i večer.

Žena říká: Tak se staň takovým mužem, s kterým bych chtěla sex ráno i večer.

 

Není to jen o muži. Je to i o ženě. O tom hovořím stále. Pointa článku je ale v navrácení své důstojnosti. Tu si žena musí navrátit zpět právě přes vědomou sexualitu. A tomu předchází vybudování si vědomí svého ženství. V nevědomí si své hodnoty při prvním milování otevíráme všechny rodové nedořešené ponížení a žena je ihned v pasti manipulace. Je to tak snadné a tak jedno-duché.

I když to zní jako za vlasy přitažené, ale právě tady se otevírají nedořešené rodové „znásilnění“ a ponížení. A takto zraněná žena, bude VŽDY zase jen manipulovat a znásilňovat. Proto nikdo nevyhrává. Oba jsou lapeni. A protože žena má úkol vést muže k lásce a vědomí, zase namísto toho jedou kolečko nízkých emoci [stud, hněv, vina, strach, pýcha]. Kdo se dřív probudí?

 

Tedy právě přes sexualitu máme možnost na sobě tolik pracovat.

Je to právě tím, že se muži oddáváme tehdy, jsme-li v opravdovém pochopení své hodnoty. Pak teprve přicházíme k touze oddat se, protože i on se  prokázal jako muž vás hodný. A ŽENA TO ROZPOZNÁ.

Zde platí zlaté pravidlo…

Žena se opravdově nezamiluje do obrazu muže, ale do jeho chování.

A oba zde viditelně musí umět zvládnout svou část. Jinak jsme fakt na cestě pro velkou lekci.

 

 

Otázka žen často zní: A co bude [muž] dělat?

·         Pro ženy nezadané je to strach, že půjde tam, kde dostane.

·         Pro ženy již ve vztahu je tam strach stejný. Co bude můj muž dělat, mezitím, co já se dám do lepší pohody ve své psychice?

 

Oba strachy mají stejnou podstatu. STRACH O PŘEŽITÍ. Je to ten historický strach, který pochází z dob, kdy ženy opravdu ve všech směrech závisely na muži. A tady vidíte, že to není náš strach, ale strach karmický, našich pra, pra, pra…babiček. Dnes už toto neexistuje, a přesto se tak bojíme.

 

Chci znovu podotknout. Čistí se nám rodová znásilnění nejen fyzické, ale různé ponižování slovní a mentální. To se musí opravdu odpojit, rozpustit a my tak procházíme do stavu důstojnosti.

 V kombinaci se strachy kolem toho, zda on to vydrží je taková duchovní práce o to těžší, ale na to se prostě neohlížejte.

Vždy si uvědomte, ŽE MUŽI ROSTOU PŘES PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK.

 

Když ve své nové intuici pocítíte, že je vhodný čas, můžete s ním „posdílet“, co vše pro vztah přes své očisty děláte, ale to je asi tak vše. On si opravdu musí umět poradit. Je to přece chlap, ne váš syn. A toto je praxe. Tím se opravdu prokazuje vše, vy i oni.

 

Moc důležité je, abyste pochopily, že se přes takovouto vědomou práci dostanete z okovu všech studů a strachů, které vás i vaše děti propustí do sebedůstojného přijetí sama sebe.

To za to stojí, co?

„To“ je ta praxe. Žádné KECY kolem. Teď se jde do akce.

To se vám navíc vrátí  jako partnerům ve vědomé sexualitě. Prožitky samy sebe, které do sexuality vnášíte, jsou na úplně jiné úrovni vědomí. Žena, která zná svou opravdovou hodnotu si totiž umí opravdu užívat potěšení, protože plně přijala samu sebe. Sebepřijetí je na této úrovni BEZ EGA projevem bezpodmínečné lásky.

Celkově se to také projeví v důvěře v sebe a hloubka vzájemné důvěry ve vztahu nabírá další úroveň.

 

Tedy na závěr:

Žena vstupuje do milování jen, když to opravdu cítí a chce. Její chtění nevychází z chtíče a citového hladovění. To se právě potřebuje nejprve uzdravit, jinak bude vždy vtažena do manipulace/ obchodu a strachu [z opuštění, zklamání, zrady... atd].

Bolí to občas i fyzicky, protože se léčí téma otec. [Na toto téma připravuji video].

Když vás v tomto období bude bolet v oblasti ženských orgánů, posílejte tam důvěru, [jako náhradu za strachu, že vás kvůli tomu někdo opustí]…Strach nahrazujte důvěrou a ihned se bolest rozpustí. V očistě dělohy zabalte strachy do šátku a nechte odnést do vesmíru.

Manipulaci, strach a obchod se sexualitou jsme vždy dělaly, když jsme se bály o život. Nechaly jsme se také zmanipulovat do nízké energie a pak jsme z toho nevěděly, jak ven. Tak jsme to použily nakonec také. Z toho nás bolí srdce a naše ženské orgány. Přišla nová doba. Přišla podpora vyššího vědomí. Vše se teď uzdravuje kolektivně.

Dejte tomu tři měsíce a uvidíte zázraky:

·         pravidelné očisty dělohy

·         lepší strava – raw strava

·         příroda

·         sdílení s ženami již na cestě k celistvosti

·         sauna, lázně, masáže

·         meditace

·         vědomé postoje

 

Všem dobro přeje

Eva 

Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter