Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Jak rozpustit náš starý stud?

23.09.2018

Mnoho let jsem sledovala, proč se věci dějí stále stejně, přestože se tolik metod na uzdravení duše jevilo velmi důvěryhodných a u některých i funkčních. Rozdíl jsem pochopila až když jsem začala pracovat s očistou emočního těla, který jsem zpracovala do meditace na emoční očistu dělohy a u mužů očistu údů.

Interpretaci snů se zabývám od roku 2002 a až později jsem pochopila, že chodí ze stejného prostoru jako čtení z Akáši a Abrahámovo vedení, což je vše infinitivní inteligence (vyšší než naše současné vědomí).

Dokud nebude úroveň nízkých emocí rozpuštěna a přijata, nemáme dostatek síly vnímat svět s převahou pozitivním vhledem nad negativním. Vnímáme tak okolí přes filtry zranění, které samy stále nemáme zpracované. Zároveň jsme takto vnímáni a přitahujeme do svého pole „učitele", aby nám ukázali tyto zranění.

Meditace na očistu emočního těla + vědomá práce + vědomá strava a příroda, to jsou všechno cesty, které fungují poměrně rychle.

Úroveň nízkých emocí se řadí od nejnižší emoce:

Stud – pocit viny – apatie – smutek – strach – touha, chtíč - hněv – hrdost a pýcha. K předělování emocí „hrdost a pýcha“ je velmi důležité pochopit, jak nebezpečná tato zóna je, přestože je nejvyšší z nejnižších emocí. Pokud se nepodaří zvládnout hrdost v pokoře za zvládnuté lekce, a přesto stejně pilně pokračovat dál, protože víme, že mnoho cesty je ještě před námi, padáme při prvním selhání zpět do STUDU.

Až pak po hrdosti přichází emoční úroveň „odvaha“, kde se poprvé konečně daří dívat se na svět převážně přes pozitivní aspekty a naše energie roste. Náš emoční systém dovolí, aby se zapojil autoimunitní systém a tělo se uzdravuje samo, stejně tak naše psychika.

Dnes mi ve snu přišlo další potvrzení této posloupnosti. V mém snu probíhala válka… všude byly asijští bojovníci, ve vzduchu letadla.. (Ásie je pro mě symbol vědomí a já říkám, že třetí sv. válka je válka vědomí). Zabíjeli jen ty, kteří se báli.

Strach přitahuje smrt. Strach ze smrti je totiž strach ze života. Nyní dochází k eliminaci všech našich buněk, které jsou tzv. proti životu. Na makroúrovni se to děje s lidmi a celými skupinami.

Také jsem si vzpomněla na informaci, která mi přišla již dávno, že naše tvoření, které je nyní v přerodu do schopnosti realizovat neviditelné, zhmotňovat myšlenky instantně, není nic, co za pár let budeme obdivovat. Zdroje říkají, že se to do pár let musíme naučit všichni, protože je zde mnohem více práce na planetě Zemi, než nyní vidíme. Proto je taková „očista“ neviditelného emočního těla jen perfektní metoda pro praktikování nejen důvěry ve vlastní schopnost tvořit, ale i pochopení své vlastní síly. Díky této očistě totiž rapidně roste sebe-vědomí, vědomí své vlastní zodpovědnosti, a síla tvořit.

Dnes se budeme zabývat pocitem studu.

Je to nejnižší úroveň naší emoční skály, nejblíž k smrti. Naše společnost, která staletí buduje hodnotu člověka postavenou na moci a penězích v dominaci nad ostatními hodnotami nás doslova drží ve své moci právě přes pocit studu. Jakmile neodpovídáme nějaké představě, jsme „vyřazení“. Jakmile neoplýváme hojností peněz jako univerzální potvrzení naší hodnoty, přichází ze všech stran panika, a právě strach ze znemožnění sebe sama.

Všichni máme určité prožitky bolesti ze ztráty tváře, z toho, že se cítíme zdiskreditování nebo jako člověk k ničemu.

Výzkum uvádí, že jsou tyto základní oblasti, kde naše zostuzení začíná.

Vyloučení z kolektivu (doma, ve škole, ve společnosti obecně… protože neodpovídáme nějak a něčím tomu, co považujeme za obecně přijatelné). Často z praxe vidím, že skryté pocity studu se pojí s událostmi jako je ztráta rodiče, rozvod, rodič alkoholik, nějakým způsobem neúplná rodina, atd. Právě proto, že tyto skutečnosti nejsou zvědoměné a přijaté, přitahujeme si je v dospělosti do života jako magnet. Vedlejší efekty nezpracovaného pocitu studu jsou falešná hrdost, hněv a pocit viny, které nás neskutečně vyčerpávají a tak nás stahují do závislosti. Stud se pojí s první čakrou, což je přijetí svého původu. Toto téma jsem zpracovala do detailu na našem audiu o studu.

Zneužívání ve smyslu fyzického, sexuálního, ale hlavně mentálního (v komunismu si to prožil každý člověk a odtud přichází naše přesvědčení)! V této oblasti opět připomínám, jak moc velkou roli zde hraje dlouhodobě nevyvážené ženství a mužství v nás. Falešná hrdost, hněv a pocit viny jsou opět podprahově vibrace, které se v této době tolik projevují. Fascinující spojitosti a rozklíčování přinášíme na audiu na našem youtube.

Právě proto, že je dnešní uzdravování v duši tolik iniciováno přes sexualitu, chtěla bych zvědomit to, proč se namísto uzdravení často motáme v kruhu „sexualita – závislost“ namísto „sexualita – uzdravení“ .


První čakra jsou všechny naše kořeny, proto je to téma rodové linie, ale i peněz tj. své hodnoty (s tím související) a také téma tzv. přijetí svého původu nejen rodinného, ale i zemitého tj. vztah k naší planetě. Je to natolik delikátní energetické centrum, že právě proto správné proudění této čakry tolik ovlivňuje všechny ostatní.

Když se spojíme jako partneři na první čakře moc brzo, je velmi často iniciován i pocit studu (z dětství), který zde vibruje. Sexualitou se otevře naplno a se vším všudy. A pokud není tato emoce zpracována, dochází právě k překrývání jinými nízkými emocemi jako je hněv, pocit viny a falešná hrdost. Tam se právě začne zacyklování namísto uzdravování. Stačí, když je jeden z páru vědomý, aby se tento bludný kruh začal měnit. Na druhé straně je zde pozitivita v tom, že při sexuálním spojení jsme velmi často úplné zbavení ega a citlivost, do které se vzájemně napojíme může dopomoci tomu, že se přes všechny nezpracované study dva lidé nakonec sblíží a společně rostou.

Jako kompenzační mechanismus vzniká tolik opakovaný perfekcionalismus. Je to ale bohužel jen velký strach z této drtivé emoce a tak člověk dělá vše, co může, být dokonalý a ve všem. Bohužel se tím jen posiluje tolik obávaný stud. Při jakémkoliv malicherném selhání je dotyčný ve studu a nemá sílu požádat o pomoc.


Jak z toho ven?

1) Bezpečně projevit hněv, např. doporučuji jít do lesa nebo na odlehlé místo, nebo se vykřičet doma do polštáře (známá technika).

Vzpomenout na nejaktivnější emoci poníženi (může být z nedávna, ona na sebe vždy navazuje všechna karmická ponížení) a vyndat ze sebe, co půjde. Po projevení hněvu si odpočiňte. 

Nejlépe pak děkujte a posílejte nové kódy vědomí do prázdného místa po projevení hněvu:

•        Je bezpečné být ženou.

•        Já jsem sebenaplnění svého ženství.

•        Plně se otevírám v důvěře v lásku své vnitřní ženy.

Projevený hněv rozpouští pocit viny a stud.

2) Každý den dělat emoční očistu dělohy/údu a zaměřovat se na rozpouštění emoce studu (retrospektivním vhledem odpouštět všechny situace studu, které vyplavou a nahrazovat je novým kódem viz meditace na youtube).

3) Je obrovsky důležité začít hovořit, tvořit a myslet stylem tzv. ZOBECŇOVÁNÍ - vedoucí k lepší vibrací.

Ze specifické negativní situace potřebujeme přejít do obecné roviny negativity, pak do obecné roviny pozitivity a pak do specifické pozitivity.

Prakticky asi takto. Něco se vám nepovede a cítíte se doslova jako „trus“.

Je potřeba přelaďovat…přes fáze nejbližší té vibraci, kde jste.

Je to tak, a teď to prostě nezměním. Zpátky čas nevrátím.

Není to příjemné, ale i to je součást života.

Můžu ale změnit postoj.

Je třeba si začít uvědomovat, že jsem měl už v minulosti situace, které vypadaly děsivě a vždy jsem se z toho vyhrabal.

Umím to a i když se cítím jako poslední důležitý člověk na Zemi, vím, že to zvládnu.

Vždy mi nějak zázračně bylo pomoženo.

Je spousta lidí, kteří to měli podobné a možná i horší a dokázali to. Zvládnu to i já.

Vyspím se a bude určitě mnohem lépe a nějaký skvělý nápad přijde.

Děkuji, že jsem schopen vidět už brzo, proč se mi to stalo.

Určitě už brzo uvidím ten pozitivní nový výsledek tohoto průšvihu.

Vím, že už brzo přijde povzbuzení, řešení, nové pohledy, atd…

Stud je tak nízká emoce, že si nemůžeme dovolit komfort lidí kolem sebe, kteří nemyslí převážně pozitivně. Je to emoce, kde vždy potřebujete pomoc. Pomoc lidí, kteří už si pomohli. Proto o ní žádejte. Pomoc vždy přijde tím nejvhodnějším způsobem. Je to vibrace obrovské pokory a tam je potřeba věnovat velký důraz na schopnost přijímat. Podpora přijde naprosto jistě, ale musíme být natolik bdělí, abychom ji viděli a byli schopni přijmout.


Přes bdělost, vděčnost, důvěru, přijímání a pokoru se formuje náš nový postoj - rosteme jako duše, právě tím, že na staré nereagujeme strachem, ale bereme zodpovědnost a tvoříme nové.

Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter