Rezervace místa na akciPřihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle našich podmínek1. Tyto podmínky obsahují pravidla pro poskytování a zpracování osobních údajů odběratele
2. Pro účely tohoto Souhlasu se osobními údaji rozumí osobní a identifikační údaje odběratele, tedy jméno, příjmení, e-mailové spojení (dále jen „Údaje“).
3. Odběratel odesláním formuláře souhlasí s tím, že jeho Údaje je společnost Eva Kavkova s.r.o., IČ: 28868897(dále jen “Společnost”) oprávněna zpracovávat za účelem zajištění jeho informovanosti o službách a novinkách ze Společnosti.
4. Odběratel je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů dle předchozích odstavců, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle. Odběratel je oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.
5. Další práva subjektu Údajů a další informace ke zpracování Údajů jsou uvedeny v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), § 21 ZOOÚ, v § 88 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.