Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

Čtení z Akáši 13. 6.

16.06.2017

Přinášíme vám zprávu z kolektivního (ne)vědomí, kterou jsme získali skze channeling s Editou Santiago a Evou Kavkovou.

Nové paradigma je tu a vy jste vyzváni, abyste ho skrze každodenní tvoření začali plně žít ve všem, co je zároveň součástí nového vnímání a prožívání života na této planetě. Nové paradigma planety je o všem, co podporuje život, o všem, co život udržuje a expanduje. Nové paradigma je produchovněním hmoty. Produchovnění hmoty je převzetí zodpovědnosti za příčinu a následek v každém vašem záměru, tedy myšlence, v každém slově, pocitu a činu. Jste nyní konfrontování se vším, co naopak nové paradigma ještě není. Pokud něco ve vašem životě nefunguje, neproudí, nejde zmanifestovat, je to protože zde stále směrujete svou energii do nového z pozice strachu, ztráty, bezmoci, úzkosti, neúspěchu, pocitu viny, či pocitu nízké sebehodnoty. Kdekoliv, kde jste z časoprostorové linie zůstali tzv. viset, je třeba, abyste si vždy položili otázku - z jakého paradigma tvoříte nyní vaši novou realitu, ať již to jsou vztahy, práce či sdílení vašich darů, péče a pozornost vašemu tělo i duši, či vytváření hojnosti a prosperity ve vašem životě. 
V novém paradigma se vše začíná aktivací, neboli iniciací skrze setkání s lidmi, kde nemusíte mít ani tolik slovní výměnu informací, ale pouhá přítomnost tohoto člověka vám může rozpohybovat, zaktivovat důležitý balíček duše, který máte za úkol skrze sebe otevřít a maximálně projevit ve vašem každodenním životě. Nyní je období, kdy většina z vás může právě potkávat tyto takzvané aktivátory.
Poté mohou do vašeho života začít přicházet spojovatelé, kteří vás vždy propojí s těmi, co jsou součástí vaší cesty, vašeho záměru a často již celoživotního.
Nové paradigma je o dlouhodobé stabilitě a vytvalé a stabilní každodenní výživě nových projektů, vztahů a jakékoliv spolupráce. Spojovatelé jsou tedy i jednorázovou záležitostí ve vašem životě. Jakmile vás propojí s tzv. manifestátory, jejich úkol je naplněn. Z úrovně duše jsou manifestátoři novými dlouhodobými partnery, spolupracovníky, kolegy, zcela sladěni, předurčeni v novém paradigmatu s vámi realizovat společný záměr. Manifestátoři jsou skrze velkou rezonanci zpřízněnými dušemi na vaší cestě. Často však již vůbec mezi vámi nemusí být žádná energie minulosti. Rozeznání je pouze skrze své vlastní světlo v druhém určitou podobnost a to, že v druhém můžete uvidět sami sebe. Avšak již vás nepojí žádné karmické vazby.
Tyto vztahy a spolupráce jsou maximálně podporovány a ochraňovány božským zdrojem/okem.
Jejich kroky jsou vždy vedeny tak, aby vždy byly ve správný čas na správném místě s těmi správnými lidmi. Taky, aby vzájemnost, která je propojuje, mohla být maximálně podpořena a záměry se mohly začít den za dnem realizovat. V poslední fázi veškerého tvoření přichází vždy ti, kteří svou energií mohou tyto záměry dále zalévat, tzv. zalévači. Je to však již efekt, který projevuje zákon rytmu tím, že již z vytvořeného projektu získali a svým obsahem ze srdce zalévají to, co již pouze může vzkvétat. Rozšiřovat se a být přínosem pro stále větší počet lidí. Kdokoliv nyní popírá okolnosti nebo i následky svého životního příběhu a nechce převzít zodpovědnost za svého tvůrce, bude pociťovat ještě tvrdší lekce v následujících měsících.
Srpnové vlny přinesou pro tyto stagnující případy mnohem větší pády než si nyní dokáží představit.
Většina z vás je proto dnes současně vyzvána se opravdu sladit na nové paradigma planety a nechat ho prostoupit do každé buňky vašeho těla, do všech životních oblastí a tím se propojit s novými manifestacemi, které jsou pro vás již připraveny. Jen čekají na pokyn, aby vše, co v životě tvoříte a vyživujete bylo zcela vědomé.
Do vašeho života nemůže přijít nic a nikdo, čemu a komu vy sami nedáte sílu a moc.
Spojovatel… Manifestátor… Zalévač…
Je důležité si od začátku vždy pojmenovat roli člověka, který přichází, protože můžete předejít veškerým nedorozuměním. Ne všichni, kdo do vašeho života mohou vstoupit, mají stějnou roli či důležitost.
To samé se nyní děje s iniciačními cestami… Můžete být osloveni, být součástí cesty, která není zrovna odpočinkem, či zážitkovým výletem, ale má za úkol aktivovat ve vás všechny kódy, tedy informace, které potřebujete pro další vývoj, pro projevení vašeho potenciálu v novém tvoření. Ať již to jsou cesty do vzdálenějších míst, či jednodenní přemístění do důležitého místa pro vás, vždy si dejte záměr, ať je vám ona cesta maximálně přínosem a projeví se vždy vše, co potřebujete na vaší cestě životem. 
Nyní již není cestování o cenově dostupné dovolené, ale o volání duše na určité silové místo, které vám má předat důležité informace. Společně s aktivitami na cestě.
Věnujte právě i tomuto pozornost a nechte se vést právě tam, kam vaše duše volá.
Prociťujte vše srdcem, je-li mysl stále na pochybách, není to ono. Je to pouze z mnoha možností, naopak srdce vždy ví a cítí opravdovost a tím ani mysl nepochybuje.
Otevřete se na všech úrovních všemu, co může být plně již zhmotněno v novém paradigma a pouze tehdy, pokud dovolíte sami sobě se odpojit od starého…
DOVOLTE VŽDY SAMI SOBĚ ROZPOZNAT, CO JSOU VAŠE STARÉ VZORCE BYTÍ A CO JE LEHKOSTÍ a bezpodmínečností nového paradigma. Nove paradigma vždy v sobě nese LEHKOST A BEZPODMÍNEČNOST.
Všechno ostatní bude postupně testováno a proměňováno, aby sladění s novou vibrací planety bylo v lásce a s tempem, která je každý z vás individuálně schopen zvládnout.
V rámci vašeho přechodu do nového paradigma je testování vaší vnitřní síly. Vaše vnitřní síla je totiž ta síla, která podporuje tvoření všeho nového. Vše, kde jste v minulosti svou sílu zanechali má nyní být navrácena. 
Vnímejte to jako vaše energetická vlákna, která jste mohli zanechat v místech a u lidí, kteří již nejsou součástí vaší reality. Tato síla vám nyní má být navrácena a abyste mohli plně jít do nového paradigma celiství, proto se nyní tolik metod a technik věnuje právě vnitřní celistvosti, jejímu navrácení.
Máte k dispozici vždy vaše záměry, tedy vyslané myšlenky, které se zhmotňují i odpovědi v takovém projevu, v jakém jste je vyslali.
Dejte si tedy záležet na tom, co opravdu vysíláte. často přichází do detailu naplnění a nejdůležitější součást přechodu ze starého paradigma je bytí v přítomném okamžiku.


AFIRMACE:
·         MOJE NOVÉ ŽIVOTNÍ PARADIGMA JE LÁSKOU, LEHKOSTÍ, BEZPODMÍNEČNOSTÍ, PROSPERITOU A MANIFESTACÍ NEBE NA ZEMI.
·         PROSTUPUJÍ MŮJ ŽIVOT NOVÉ VIBRACE PLANETY A TÍM UKOTVUJI NOVÉ PARADIGMA NA ZEMI. 
·         PŘIJÍMÁM MUŽE VE SVÉM ŽIVOTĚ, KTERÝ JE ODRAZEM MÉHO VNITŘNÍHO SVĚTLA.
·         PŘIJÍMÁM MUŽE V MÉM ŽIVOTĚ, KTERÝ JE ODRAZEM MÉHO VNITŘNÍHO POTENCIÁLU.
·         PŘIJÍMÁM NOVÉ VZTAHY V MÉM ŽIVOTĚ PRO STABILNÍ TVOŘENÍ NEBE NA ZEMI

Facebook
Instagram
YouTube
Napište nám
Telefon 603 971 931
Newsletter
Aplikace