Tato stránka k uchovávání dat používá cookies. Používáním webu, nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím s tímto souhlasíte.

JARNÍ VEDENÝ PŮST S EVOU KAVKOVOU 15.- 22.BŘEZNA 2019

14.03.2019

Právě jsem se vrátila z ženského kurzu na Srí Lance, kde jsme procházely velmi prakticky všechny vývojové fáze ženy.

Protože se na náš vedený půst přihlásilo 100% žen [celkem asi 40], rozhodla jsem se téma půstu věnovat tomu, co vnímám v těchto dnech nejsilněji pro nás ženy [v kolektivní vibraci].

TÉMA OTEC V NÁS, NEBOLI MODEL LÁSKY PRO ŽENU.

 

Společný záměr vytváří x-násobně silnější výsledek.

Záměr našeho jarního půstu jsem tedy nastavila takto:

 

1.       Očistit se od našich nepochopených, toxických a nefunkčních otisků “ modelu lásky” otce, který určitě dělal to nejvíc, co uměl.

Dnes odkrývám všechny souvislosti ve své práci, videích a audiích, které nám osvětlují, proč to bohužel v absolutně drtivé většině byl vzor lásky, který nás vedl do manipulace [námi /a my ze strachu manipulovaly druhými].

2.       Vnesení světla na celou tématiku našich OTCŮ a uvolnění z naší vibrace především:

a.       otcova vlastního pocitu viny za to, že nás lépe nevybavil do života svou péčí, podporou, záštitou a pocity bezpečí.

b.       naše vlastní strachy s tématem ochrany spojené, které jsme si za roky strachu o svůj  vlastní život na sebe přitáhly.

 

 

Ad a]

Téma první čakry – kořenové čakry je spojené s těmito aspekty v nás

·         otec, matka, rodové linie

·         sídlo emoční úrovně studu a pocitu viny. Tyto dvě nejslabší vibrace nám neustále aktivují náš komplex méněcennosti a krmí naše strachy. Jak z toho ven? https://www.youtube.com/watch?v=5Pibtxvl4e4&list=PLk-5zhytWvnw_1y07d63Le6CXA68_vpvp

 

·         Bod, kde si formujeme práh bolesti [emoční i fyzické].

Bolest a slast, závislosti tj. i ZÁVISLOST NA JÍDLE, kterou máme možnost pozorovat v našem půstu.

·         První čakra je spojena s funkcí nadledvinek,  tj. s produkcí adrenalinu [následně endorfinu].

https://www.youtube.com/watch?v=TxPbOn8jSf8&index=3&list=PLk-5zhytWvnxlPCkSkkkdLZvll0G7P6cb

 

Je zde tedy velmi důležité pochopit všechna tato propojení a já vás tím každý den krátce provedu. Budu vysílat každý den jeden krátký vzkaz, jež Vám dá pochopení všech souvislostí. Zejména vám pomůže vnímat, jak právě takový půst může ovlivnit naše uzdravování v toxickém vzorci závislé lásky.

 

Budeme se soustřeďovat na velmi důležité téma viny, kterou je třeba uvidět z nového úhlu.  Vibrace viny je z 80% přenesena z karmických linií matky a otce, protože se v nevědomých časech na emoční úrovni nepracovalo tak, jak máme možnost dnes.

Je tedy potřeba vnímat, že není možné vinit je za činy, slova a jejich “ selhání”. Je teď jen potřeba pochopit, že mi neneseme za jeho emoční nepochopení, pocity viny, studu a křivdy žádnou zodpovědnost. Od-puštění se tedy týká jen toho, že POUŠTÍME ZE SVÉ VIBRACE JEHO ZODPOVĚDNOST očišťovat se od svých pocitů viny, jak umí a nesoudit to. Uvolní se extrémně naše schopnost vnímat svůj komplex méněcennosti a tím už nenecháme druhé námi manipulovat.

Každý otec v hloubi duše ví, že je to jeho zodpovědnost svou dceru chránit, bez podmínky milovat, zabezpečit a vést ji k vědomí PRINCEZNY tím, jak se o ni stará. Tímto způsobem se žena cítí milovaná.

 

Pokud to není schopen dělat, protože většinou neměl sám dost sil, vnitřně prožíval velký stud za svá selhání a pocit viny.

Malá holčička, plně závisející na svých rodičích si pak ve své nevinnosti na sebe přitáhne jejich podvědomé pocity viny a nakládá s tím následovně.

·         Mužská psychika je pro možnost dosahování cílů vybavena tzv. mužskou hrdostí, jež mu samotnému dává schopnost sebe-ocenění právě proto, aby mohl lépe dosahovat a následně plnit úlohu muže. Proto jeho psychika směřuje pocity viny směrem ven, hledá spoluviníka pro svá selhání. Jeho hrdost mu nedovolí přiznat si to. Taková je prostě příroda. Je důležité to vědět a nesoudit.

·         Žena, v našem případě dcera, vnímá jeho připomínky a konání, které vychází z jeho vlastních pocitů viny jako svou nedokonalost . Ženská psychika je naopak vybavena sloužit světu tím, jaká je žena. A pokud toto není ukotvené v důstojnosti , naučené od matky [model úspěchu ženy], žena napojuje otcův pocit viny na svou nezpracovanou vibraci naučenou od matky.  Žena naopak směřuje pocity viny dovnitř. Pokud si tedy není vědoma svého komplexu méněcennosti, vždy ujede na vině do studu a sebedestrukci a snaží se svou nepochopenou hodnotu odpracovat „ po chlapsku“. To ji bohužel vzdaluje od vysněné princezny ještě víc.

Pocit viny dcera vnímá jako své selhání anebo úplné odmítnutí. To je potom její největší strach, který léta překrývá falešnou hrdostí, odmítáním otce=muže a PERFEKCIONALISMEM. Odmítá sama sebe po vzoru “ lásky” svého otce. A tím přitahuje další a další potvrzení svých vlastních přesvědčení, které uvnitř sebe přes otce usadila.

 Proto si vždy nevyhnutelně a magneticky přitahuje vzor svého otce, který její přesvědčení potvrzuje. Její přesvědčení již “bydlí” uvnitř ní ve vnitřním muži. Nepřijatý otec se tedy projevuje jako odmítání muže venku a přetěžování muže uvnitř. Tento muž uvnitř naprosto nevěří v ženu lásku uvnitř sama sebe a tak se na její lásku úplně přestane spoléhat.

Často se takové odmítání muže projevuje jako porucha příjmu potravy tj. bulimie a anorexie a další závislosti. Závislosti se totiž tvoří jako důsledek naší závislé lásky, a sice z emoční vibrace STUDU. Žena bez záštity od otce se vždy podvědomě stydí. Často  trvá mnoho let, než je ochotna to přiznat, protože je tam ve své největší bolesti a doslova nejblíž smrti.

Stydí se, protože uvěřila, že udělala chybu. Chybu se snaží odpracovat po mužském vzoru, tím se řítí do ještě větší propasti sebe-zrady.

Svou vlastní zradou sama sebe bohužel vždy zrazuje i druhé a je často zrazovaná.

Závislosti jsou jen mechanismus, kterým se marně snaží vyrovnat energii. Začínají právě v dětství; závislosti na jídle a postupně se přenáší na vše hmotné a požitkové [peníze, muži, sex, drogy, alkohol, uznání, práce, sport, …] . Překrýváním strachu ze smrti žije pak žena celá léta ve stavu “ přežívání” A NEUSTÁLÉ POSILOVÁNÍ SVÉHO VLASTNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ JAKO ŽENA. Protože odpracovávání si své hodnoty [v mužském světě] = nevíra ve svou hodnotu ženy = zneužívání svého života.

 Až když vyrovná své vnitřní dítě tj. otec a matka v sobě, může procitnout do života. Pokoření svého strachu ze smrti je propuštěna do opravdového života v lásce.

 

Ad b] nedílnou součástí toho je naše pochopení, jak vznikají naše strachy a jakou úlohu má čištění tématu matka

https://www.youtube.com/watch?v=ls0KhNVN3Rg

 

 

 

Téma otce je pro ženu zásadní pro výběr svého partnera a funguje takto:

·         Žena přebírá model lásky právě od otce a to se vším všudy, tedy i ten závislý a nezdravý. Takový nezdravý model je i v případě, že žena svého otce nadměrně zbožňuje a vynáší do nebes nade vše. Podvědomě je to chování z pocitu strachu, který v dětství nějak vznikl manipulací matky nebo učením rodiny.

·         Svá přesvědčení jsou její vedoucí vibrace a tak přitahuje do svého pole muže, kteří ji buď závisle milují [žárlí] anebo ji zneužívají a chovají se k ní velmi NEDŮSTOJNĚ. Ona osciluje někde mezi těmito dvěma modely [většinou ve formátu od muže partnera = otec po muže partnera = syn].  Vždy však zažívá dokonalou kopii lásky svého otce.

·         Tato forma výběru muže vedle nás lze uzdravit jen tak, jak popisuje pohádka KRÁSA A ZVÍŘE. Žena se nezamiluje do OBRAZU MUŽE VEDLE NÍ, ALE DO JEHO CHOVÁNÍ A DO JEHO CHARAKTERU. Muž ji potřebuje dlouho umět ukazovat, že ji miluje a prokazovat ji svou lásku dlouhým ucházením se [tj. projevit ji lásku nasloucháním, ochraňováním a přes její emoce vnímat její jedinečnost]. Vybuduje se tak zpět její víra ve svou jedinečnost a muž se mezitím stane opravdovým rytířem, který je jí hoden. To je, proč se říká, že muž se zamiluje [o-pravdu] až po delší době.

·         Muž se dokáže zamilovat přes sexualitu, on si myslí. Ale to je jen proto, že žádnou jinou lásku nezná. Pro to byla stvořena žena, aby ho vytáhla k vědomí lásky celistvé.

Pokud se žena přidá k jeho víře, což bylo v prošlých stovkách let velmi jednoduché. Žena vychovaná mužským principem přebírá model lásky od muže tím, že nic jiného nepoznala a svou jedinečnost neměla odkud pochopit.

Neznajíce svou pravou sílu, je velmi dobře manipulovatelná a uvěřila, že sex může být láska. Je, ale bez duchovní lásky vede k velmi dočasnému uspokojení duše. Stažená do sexuality, jež dnes známe, žena se bohužel zasekla, stala se závislá a ztratila tak svou schopnost vést sebe i svého muže k lásce duchovní.

 

Řešení, doslova detoxikace, od takového modelu lásky existuje.

1.       Potřebujeme se naprosto odpojit od neustálého posilování starého modelu lásky. Tedy očisťovat své emoce, strava, půsty, sexuální půst [pokud jste single]. Pokud jste v páru -http://www.evakavkova.com/blog/256/

2.       A “praktikovat” dlouhé ucházení bez sexuality, což přináší schopnost uvěřit zpět ve svou jedinečnost, napojit se zpět do svého vědomí lásky ve svou vnitřní ženu = moudrost přírody. Ve své přirozenosti tak vedeme muže do vědomi si svého vlastního mužství tím, že mu dáváme možnost se ucházet, starat a zaštiťovat nás. Muž se stane opravdovým mužem právě přes překonávání překážek veden ženou múzou. Žena je jeho motivace. Pokud žena povolí, právě protože její celé tělo vibruje závislosti vedenou z dětství, prohrává svou možnost stát se ženou, která je pro svého muže TA JEDINÁ. Nebo se stane tou jedinou, ale nemilovanou. Není ve vztahu žádná energie. Je tam jen pro ni pomyslné bezpečí.  

 

Naše téma půstu velice souvisí právě proto, že jídlo je jeden z nástrojů, kde si můžeme praktikovat, jak to s našimi zdravými postoji k sobe máme.

Pravidla pro půstovací týden.

1.       Buďte k sobě milé. Když přijde strach, využijte afirmace: Vše je v pořádku = v pořadí.

2.       Hodně se oblékejte , pohodlně pro svůj pocit bezpečí.

3.       Často se naložte do vany nebo do teplé sprchy.

4.       Doporučuji hodně chodit pěšky a hýbat se jen ve smyslu pohybu přirozeného. Žádné mega výkony na sebe netlačit.

5.       Choďte do sauny.

6.       Pokud se budete cítit unavené, jděte si lehnout či do kavárny na čaj a poseď si sama. Zapisuj si pocity a své vnitřní úspěchy.

7.       Pokud přijde chuť jíst, a nebude zvládnutelná, zkuste nejprve očistu dělohy - https://www.youtube.com/watch?v=h_AoVvpH_1Y

Popřípadě vodu s citronem, hodně citronu.

8.       Vše je jen krůček k vaší další svobodě, nemusíte tento týden strhat všechno. “ Všechno nebo nic “To by bylo zase jen posilování perfekcionalismu.

9.       Když budete cítit, že si v půlce týdne chcete alternovat půst na stavové dny, či zeleninové teplé vývary přes den/večer, je to také super.

10.   Důležité je vnímat, co se děje, když jídlo nemáte, co se vše z toho můžete o sobě naučit.

11.   Doporučuji denně očistu dělohy na viz výše uvedené očisty EMOCÍ STUDU, POCITU VINY A ODEVZDÁVÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI, které nebyly nikdy vaše. Tátovi neodpouštíme za nic, co udělal či neudělal. Odpouštíme mu jeho zodpovědnost čistit se ve svých pocitech viny. To je důležité chápat, že hierarchicky vyšší je zodpovědný za své emoce, aby je nepřenášel na další generace. Tím, že to pustíte, odpadne velký “nakřivo postavený základ vaší psychiky” a otec se uvolní. Může se stát i zázrak ve vašem vztahu a nejen s otcem [synem, partnerem, bratrem…]. Uvědomění přichází i v rovině vaší zodpovědnosti vůči svým dětem a už nebudete kydat vaše emoce na děti.

 

Krásné dny…

Lásku a radost.

Eva

Facebook
Instagram
YouTube
Napište mi
Telefon 603 971 931
Newsletter